Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Man at Orange Cyberdefense looking at Threat Detection Map

Utökad detektion och respons

Varför utökad detektion och respons?

Upptäck vår Managerad hotdetektering (xdr)

Hotutvecklingen jämfört med upptäckt av hot har varit en ständig kamp fram och tillbaka. Det som började med att blockera statisk malware med hjälp av signaturbaserat antivirus utvecklades snart till att använda nästa generations antivirus. Man använde sig mer av maskininlärning när malwareskapare började använda mer avancerade, polymorfa tekniker. Men även avancerade tekniker för beteendedetektering fångar inte allt. Därför blev lösningar för klientupptäckt mer populära på marknaden. Men det är inte bara klienter som påverkas.

 

 

Om ni vill ha den mest fullständiga insynen för att kunna upptäcka hot, kan integrerade säkerhetsdata från klienter, nätverkstrafik och utvalda säkerhetshändelsedata från andra viktiga loggkällor (t.ex. moln och identitet) ge er en snabb väg mot en solid strategi för upptäckt och svar.

Genom att anförtro dessa data för utökad upptäckt och respons (XDR) åt en erfaren leverantör av managerad detektion och respons, som Orange Cyberdefense, kan ni känna er trygga med att ni har god täckning och en pålitlig partner med ögon på skärmen dygnet runt.

Ladda ner faktablad
Orange Cyberdefense Managed Threat Detection XDR Table

MDR Buyer's Guide

Detektion och respons kräver tid, kompetens, resurser och investeringar. Om ni vill få en uppfattning om vilket som är det bästa alternativet för er organisation kan ni prova vår Managed Detection and Response Buyer’s Guide. Råden kommer att vara en bra utgångspunkt för att implementera en tjänst för managerad detektion och respons.

Era förmåner

Upptäck vår XDR-lösning

Fullständig synlighet på en dashboard

Snabb installation och en enhetlig plattform för förbättrat skydd, detektion och respons (XDR).

Spara tid och kostnader

CyberSOC-team tillhandahåller säkerhetsanalytiker och plattformsexpertis som en tjänst dygnet runt.

Tjänster med mervärde

Inledande justering av detektionsregler, managerad hotrespons och integrering med vår threat intelligence datalake

Integrerad respons

Återställ värddatorer till ett rent tillstånd och övervinn en attack genom att ta bort skadliga filer och snabb återhämtning.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.