Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Detektera

Identifiera och upptäcka hot

Upptäck cyberattacker genom analys av händelser/larm och avvikelser i beteenden.

Vi har en växande mängd data, vilket också innebär, en växande mängd säkerhetsdata inom våra verksamheter.

Vi behöver använda den datan på ett smartare sätt och se till att vi använder "rätt" data, för rätt användning.

Utmaningen med detektion är att det inte finns en typ av teknik som löser hela behovet kring detektering. Det finns ett behov av att utföra detektering över flera källor som loggdata, nätverksdata och kllientdata. Det finns också hotaktiviteter som sker utanför din infrastruktur som kan orsaka en risk för ditt företag, och som därmed måste upptäckas i tid.

Utifrån organisations tillgångar, arbetssätt och risker kan effektiviteten kring olika detektionsmetoder rangordnas. Genom att välja en säkerhetspartner med en komplett MDR-portfölj (Managed Detection and Response) kan hjälp fås och guida till dina bästa investeringar. Orange Cyberdefense erbjuder en komplett portfölj för Managed Threat Detection som täcker inte bara SOC-triaden av logg, nätverk och klient utan även identifiering av hot mot ditt företag på den öppna, deep- och dark-webben. Orange Cyberdefense hjälper dig att börja med den mest relevanta övervakningen baserat på ditt nuvarande behov och sedan expandera allteftersom ditt företag kräver.

MDR Köpguide

Detektering och respons kräver tid, kompetens, resurser och investeringar. Om du vill få en uppfattning kring vilket som är det bästa alternativet för din organisation, prova vår Managed Detection and Response Buyer's Guide. Råden kommer att vara en bra utgångspunkt för att implementera en managerad detektions- och respons-tjänst.

Starta Test MDR Buyer guide

Vår strategi

Förutse

Förutse

Riktad hotinformation och monitorering

Identifiera

Identifiera

Rådgivning och revision, Penetrationstest, Red och blue-teaming

Skydda

Skydda

Säkerhetstjänster över nätverket, klienter, applikationer och data

Detektera

Detektera

Managerad hotdetektering och respons

Respondera

Respondera

Incident Response Anpassning säkerhetsskydd Digital forensik

Get your answers.

Please contact us if you have any questions related to our offering by filling out this contact form. We will contact you promptly.

Facing cyber incidents right now? Contact our 24/7/365 word wide service incident response hotline.  

Get in touch

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.