Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managerade tjänster

Så hanterar smarta företagsledare kompetensbristen

I World Economic Forums rapport Global Cybersecurity Outlook 2023 rankade 59% av företagsledarna och 64% av cyberledarna rekrytering och bibehållande av talanger som en viktig utmaning för att hantera cyberresiliens.

Med tanke på kompetensgapet är det viktigt att förstå vilka kompetenser som behövs internt och vad som kan och bör outsourcas.

Kontakta oss!

Ta kontakt med en professionell rådgivare så kan vi diskutera vilken av våra tjänster som passar bäst för just er!

Orange Cyberdefense Chat Buble with warning sign

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.