Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Zero Trust: Anpassning av säkerheten till en decentraliserad värld

Skydda er moderna miljö bortom perimetern och möjliggöra digital omvandling

Idag måste företagen hantera en ny typ av organisation som är både hybrid och utvidgad.

Den digitala omvandlingen har accelererat i form av en växande hybrid arbetsstyrka, fortsatt migration till molnet och omvandling av säkerhetsverksamheten. De strategiska affärsbesluten, t.ex. att öppna nya kanaler, fusioner och förvärv eller att använda nya leverantörer, ökar komplexiteten med nya system som måste integreras och nya användare som vill ha tillgång till data.... 

Företagen har inte de resurser och den kompetens som krävs internt för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga miljöerna och skydda dem.

 

Titta på vårt webinar

Anta en strategi i tre steg för att uppnå en zero trust, baserad på information

Orange Cyberdefense stöder er i processen att övergå till en nollförtroendemodell.
På strategisk nivå lär ni er hur ni definierar er Zero Trust-ställning utifrån ert sammanhang och era behov.

På taktisk nivå kan ni förlita er på teknik som kryptering, flerfaktorsautentisering, identitets- och åtkomsthantering tillsammans med styrningsprocesser för att tillämpa vårt taktiska läge. Till sist ska ni göra er zero trust-modell operativ genom att övervaka den.

Kombinationen av dessa tre nivåer, som drivs av intelligens, garanterar att zero trust-arkitekturen förvaltas och förblir anpassningsbar till de senaste hoten.

Läs vårt White Paper om Zero Trust

Gör det enkelt att upprätthålla säkerheten i hela den utökade organisationen

Förenkling

Skapa en tillförlitlig och konsekvent upplevelse baserad på era och era användares behov.

Få kontroll över säkerheten

Säker åtkomst genom att effektivisera kontroller av minst privilegierad åtkomst i distribuerade hybridmiljöer.

Motståndskraft

Minska potentiella överträdelser och reagera snabbt för att minska konsekvenserna.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.