Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed Secure Access

Säkra användarnas åtkomst till data och applikationer

Världen håller på att förändras

  • Digital omvandling: +53% är den förväntade årliga utgiftstillväxten för molntjänster 2022 (Gartner Research)

  • Appar finns överallt: Ett genomsnittligt företag har 464 anpassade applikationer och IT-säkerhetsavdelningen känner bara till 38,4% av dessa (Cloud Security Alliance Report)

  • Arbeta från var som helst: 48% av de anställda kommer att arbeta på distans åtminstone en del av tiden efter pandemin (Gartner Research)

Företagen förändrar sin arkitektur

Detta är inte den enda förändringen ... arkitekturen som kopplar samman de olika webbplatserna, applikationerna och användarna förändras också.

Idag, och efter att användarna lämnat kontoren och applikationerna lämnat datacentret, håller molnet på att bli den nya tyngdpunkten, där allt kopplas tillbaka till det. Datacentren har INTE försvunnit, men istället för att vara centrum i arkitekturen kopplas de tillbaka till molnet på samma sätt som alla filialkontor!

Och precis som förr i tiden när all säkerhet byggdes i datacentret för att skydda företagets viktigaste tillgångar ... Nu måste säkerheten byggas i molnet ... det nya hemmet för kritiska applikationer och data.

 

Discover our datasheet

Från vad ni står inför...

Se längre fram

Utöka befintliga skydd till molnplattformar utan att förlora insyn

Genomdrivande av policy

Utmaningar att genomdriva en konsekvent policy för alla användare, hela tiden, på alla typer av enheter

Brist på flexibilitet och begränsade budgetar

Hantera en komplex hotbild, brist på säkerhetskompetens och urholkade budgetar.

Svårkontrollerad användarupplevelse

Mäta kvaliteten på användarnas digitala upplevelse och ta itu med problem innan de blir till ett problem

En enda lösning för att säkra alla typer av åtkomst

...till ett effektivt och stabilt skydd

Flexibilitet

Med hybriddriftsättning kan ni gradvis utöka era skyddspolicyer till molnet. Plattformen för gemensam hantering ger er global insyn

 

Enhetlighet

Dra nytta av konsekvent policytillämpning och synlighet

Flexibilitet

Dra nytta av våra flexibla leveransmodeller

Ta era första steg mot SASE

En flexibel resa anpassad efter var ni befinner er och var ni vill vara

Orange Cyberdefense finns här för att hjälpa er att uppnå en sömlös och säker övergång till en SASE-arkitektur samtidigt som ni minskar komplexiteten och optimerar användarupplevelsen med våra olika nivåer:

  1. Definiera er resa med våra konsulttjänster
  2. Börja specifikt med Managed SSE
  3. Utveckla till full SASE genom att kombinera Managed SSE och Managed SD-WAN
  4. Välj en enda plattform med Managed SASE
Learn more on our SASE approach

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.