Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Säker infrastruktur

Innovation och teknik utvecklas i hög hastighet. Digital transformation är inte längre något valfritt, det händer nu.

Hur ser du till att din teknikplattform hjälper dig, inte bara att överleva utan att utvecklas?

För att förverkliga modern tekniks fulla potential måste organisationer utforma och bygga en solid grund. Detta inkluderar att möjliggöra en mobil arbetskraft, förverkliga cloud-tjänstens fulla potential, säkert sammankoppla industriella miljöer med traditionell IT och andra lösningar. Det kräver säker åtkomst, grundligt skydd av data och applikationer, kontroll på identiteter och avancerad datacenter- och kommunikationsinfrastrukturer.

Mycket få kunder kan investera i alla lösningar som de behöver, så en av de största utmaningarna för kunderna är att bestämma deras riskaptit och göra rätt investeringar i människor, processer och teknik för att nå detta mål.
 

Kontakta oss

Säkerhet bygger på en solid grund

Nyckeln till en säker infrastruktur är att välja rätt teknik, byggd på en design som inte bara fungerar idag utan kan skala med företagets krav och slutligen implementera denna teknik i enlighet med bästa praxis. Orange Cyberdefense övervakar kontinuerligt marknaden och utbildar konsulter till att vara experter på marknadsledande lösningar. Vi hjälper kunder över alla olika säkerhetsdomäner, inklusive, men inte begränsade till:

Nätverk

Switching, routing trådlös SDN SD-WAN

Core-infrastruktur

ADC DDI

Policykontroll och monitorering

NG-brandväggar Container security CASB NAC

Skydd mot nätverksbaserade hot

Säkra webbportaler Brandvägg för Webbapplikation IPS E-postsäkerhet DDoS-skydd

Varje teknik behöver sin expertis

Att investera i rätt teknik, är väldigt bra.  Med stöd från vårt erfarna team för att implementera, stödja och driva den säkra infrastrukturen, ger dig optimerad säkerhet och tillgänglighet. Detta möjliggör produktivitet och konkurrenskraft för ditt företag.

Marknadsledande teknik och strategiska partnerskap

Orange Cyberdefense erbjuder marknadsledande teknik, strategiska partnerskap och teknikcertifieringar för att säkerställa att du får den säkerhet och tillgänglighet som ditt företag kräver. Vår support är öppet dygnet runt, och om du inte har egna resurser kan vår 24 × 7 SOC ta över några eller alla operativa uppgifter som krävs för att undvika oplanerat driftstopp.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.