Search

Managerad molnsäkerhet [infrastruktur]

Molnet kan skapa en storm av komplexitet

Med den växande användningen av molnbaserade tjänster kan det finnas många rörliga delar att övervaka och managera. Manuella verktyg för managering av säkerheten räcker inte för att klara denna komplexitet.

Använder ni molnet på ett säkert sätt?

Felkonfiguration är ett av de vanligaste misstagen i molnet, vilket kan leda till dataintrång och lämna en organisation sårbar för attacker. Därför måste organisationer, på ett korrekt sätt, konfigurera offentliga molntjänster för att hantera molnrisker.

Läs mer om det delade ansvaret i molnet

Förhindra felkonfigurationer, upprätthålla efterlevnad och upptäck kända och okända hot

Vår CSPM-lösning ger ett omfattande skydd av dina molntillgångar

  • En plats: Förena era säkerhetskontroller i en enda vy för att göra er molnsäkerhet enkel att managera
  • Synlighet: Få insyn i era molntillgångar och molnbeteenden.
  • Hantera risker kring efterlevnad och konfiguration: Dataintrång och överträdelser med kontinuerlig övervakning och utvärdering
  • Hotdetektering och respons: Få detaljerade varningar vid första tecknet på en anomali för att förhindra att mindre incidenter blir stora problem
Läs mer om vår MCSI-lösning

Få kontroll med den bästa kombinationen av molnbaserad säkerhet och mänsklig expertis

De främsta fördelarna  

Mildra den mänskliga faktorn

Verifiera konfigurationen baserat på bästa praxis för säkerhet för att minska risken för misstag.

Drivs av vår intelligensstyrda säkerhet

Vår egna och externa intelligens hjälper er att fatta rätt beslut

Vinn striden mot tiden

Upptäck hot dygnet runt och svara snabbt för att minska påverkan av överträdelser.

Dra nytta av ett tillvägagångssätt anpassat till ert sammanhang och mål

Mycket skalbar molnsäkerhet anpassad efter kundens behov.

Koppla samman information

Idag står IT- och säkerhetsteam inför decentraliserade och heterogena kontrollpunkter.

Användare får åtkomst till flera applikationer i flera miljöer från flera platser, vilket gör det svårare att säkra, kontrollera, spåra och hantera säkerhet.

Orange Cyberdefense hjälper er att få friheten att förnya er med molntjänster utan de risker som följer med det.

 

Läs mer om molnsäkerhet, klicka här

Läs mer

Upptäck fler lösningar

Kontakta oss

Ni kan lita på oss. Om ni har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa er, tveka inte att kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.