Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Intelligence-led security

Intelligence-led security är den kompass som vägleder er

Navigera genom hotlandskapet

I dagens cybersäkerhetslandskap har vissa personer förmågan att se, förutse och bättre navigera genom dagens utmaningar. Även när de ställs inför oförutsägbara omständigheter har de förmågan att placera sig själva i mer gynnsamma positioner. Intelligence-led security fungerar som en vektor av klarhet inför den vaghet och komplexitet som våra kunder kan stöta på. Det är en kompass för att hitta rätt i en ständigt föränderlig hotbild.

Vilka är de faktorer som gör det mer komplicerat att förstå?

 • Kommersialisering av hackningsverktyg
 • Cy-X - cyberutpressning
 • Hackning av myndigheter/hacktivism
 • Förändrad miljö
 • IT-komplexitet
 • Sårbarheter

Varför är intelligence-led security vägen framåt?

Hitta signaler i bruset

Att identifiera vilka signaler man ska fokusera på är svårt när den enda tillgängliga vinkeln är begränsad till den egna organisationen.

Utnyttja säkerhetstekniken på bästa sätt

Det är viktigt att utnyttja den nuvarande säkerhetsteknikens fulla kapacitet och veta vilka tekniker som är framtidssäkrade.

Fokus på verkliga incidenter

Potentiella sårbarheter är en sak, men vad som aktivt utnyttjas är ofta en annan sak.

Investera där det är meningsfullt

Budgeten är begränsad, så se till att använda den där den gör mest nytta.

Vår intelligens, er fördel

Vår forskning

 • Security Research Center

 • Intern R&D

 • Security Navigator

 • Rapporter från Epidemiology Labs

Vår räckvidd

 • Grupper som ägnar sig åt cyberutpressning

 • Underjordiska cyberbrottslingar

 • Nya sårbarheter

 • Undersökning av angriparens infrastruktur

Vår personal

 • 250+ experter dedikerade till R&D och threat research

 • 20% av pentesters tid ägnas åt undersökning

 • 120+ år internationella CERT sammanställer kontinuerligt hotinformation

Våra kunder

 • Kvantitet: Data som samlas in under kunduppdrag
 • Kvalitet: Mångfalden av våra kunder gör att vi kan bredda våra data

Intelligence-led strategi leder till handling

Att leverera Intelligence-led strategi för adaptivt cyberförsvar

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.