Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Säkerhetsintelligens

Oavsett hur bra din säkerhet är kommer det att inträffa incidenter.

Det handlar inte om vilka kort du får - det handlar om hur du spelar spelet. Processer för upptäckt, analys och svar är avgörande för att minimera påverkan på verksamheten. Säkerhetsinformation kräver avancerad teknik, kvalificerad personal och effektiva processer för att ge organisationer de önskade möjligheterna till upptäckt och respons. Sådana funktioner kan vara interna, externa eller en kombination av båda, men de är kritiska komponenter i alla säkerhetsprogram.

Läs om Managerad hotintelligens [dektektera]

Insamling av data för att skapa en bild

Detektionsteknik måste användas på många nivåer för att få en överblick över säkerhetshändelser i din miljö. Detta omfattar klienter, nätverk, säkerhetslogguppgifter, användarbeteende osv. För att få en helhetsbild och dra rätt slutsatser krävs avancerad säkerhetsintelligens- och analysteknik. Detta inkluderar kontextualisering av säkerhetsdata, analys baserad på maskininlärning och artificiell intelligens samt säkerhetsorkestrering, automatisering och respons.

Med lämplig teknik för detektion och analys på plats måste funktionerna för människor och processer utformas och genomföras för att säkerställa att säkerhetsincidenter och åtgärder fungerar effektivt.

Orange Cyberdefense erbjuder ledande teknik, avancerad detektion och responstjänster samt anpassade rådgivningstjänster för att hjälpa organisationer att maximera sina säkerhetsintelligens- och säkerhetsförsvarsfunktioner.

Styrkan i storskalighet och beprövad process

Oavsett om funktionen byggs internt eller baseras på betrodda partnerskap och avancerade tjänstefunktioner hjälper vi till att utforma och optimera funktionen för att uppfylla kundens krav. Vi har flera SOC (security operation center). Det innebär att dussintals anställda arbetar dygnet runt för att tillhandahålla avancerade säkerhetsunderrättelse-, analys- och responstjänster till våra kunder. Vi är den skickliga, förlängda armen till kundernas säkerhetsfunktioner, tillgängliga och aktiva dygnet runt.

Minska konsekvenserna av incidenter

Med en effektiv förmåga att upptäcka och reagera på säkerhetsincidenter minimerar organisationer sina säkerhetsrisker. De negativa konsekvenserna av säkerhetsöverträdelser minskar och kraven på efterlevnad kan uppfyllas. Dessutom minimerar väl hanterade incidenter och kommunikation, riskerna för negativt varumärkesvärde i samband med offentliga säkerhetsincidenter.

Kämpa smartare, inte hårdare!

För att förutse stormen, måste man känna till prognosen. För långsiktig planering är det ett måste att ta in expertkunskap om förutspående förändringar.

Även om cyberhotlandskapet vid en första anblick verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt, drivs det av systemiska krafter. Genom att läsa av dessa krafter kan man få bättre och effektivare förebyggande, detektion och respons.

Det är därför som intelligens är kärnan i allt vi gör.

Upptäck fler lösningar

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.