Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Industriell Remote Access

Access control som fungerar: Access Management för ICS

Access Management reglerar åtkomsten till er produktionsinfrastruktur på nätverksnivå. Detta säkerställer att endast enheter som ni känner till och behöver åtkomst har åtkomst till era produktionsnätverk. På så sätt kan ni förhindra att insiders får direkt tillgång till nätverken och kringgår befintliga säkerhetsmekanismer eller infiltrerar via en bakdörr in i era säkrade produktionsnätverk.

Olika mekanismer som MAC-adresser eller certifikat kan användas för att kontrollera åtkomsten till nätverket. Okända enheter kan blockeras eller isoleras. Förutom åtkomstkontroll finns det även möjlighet att göra en säkerhetskontroll av enheter som är anslutna till nätverket. På så sätt säkerställer ni att enheter som uppfyller era säkerhetsstandarder endast kommer in i nätverket och därför inte utgör ett hot mot ert nätverk.

ICS Access Management ser till att segmenteringen av infrastrukturen får full effekt och inte kortsluts av direkt nätverksåtkomst.

Era fördelar

Fjärråtkomst är fortfarande möjlig men skyddas mot obehörig åtkomst med hjälp av den senaste tekniken

Varje åtkomst sker under kontrollerade förhållanden (spårbarhet, rimlighetskontroll)

Uppfyllnad av säkerhetskraven för använda enheter kan verifieras innan åtkomst beviljas.

Säkerhet 4.0 för industrin

Digitaliseringsvågen går inte att stoppa. Precis som robottekniken en gång hittade sin väg in i produktionen, är en industri utan nätverksbaserad IT redan otänkbar. Även medelstora företag är sedan länge online och senast sedan 3D-skrivare för tillverkning av små serier har tagit steget in i den professionella sektorn är en sak klar: Industri 4.0 har sedan länge börjat på många ställen.

Den som nu ser till att säkerheten inte stannar vid 3,5 har en verklig konkurrensfördel. Denna fördel är till hälften er om ni tar reda på mer nu.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.