Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Industrial machines

Industrial Security Assessments allt ni behöver veta

Utvärdera er OT-säkerhetsställning med full transparens

OT-miljöer kan vara heterogena och förvirrande

OT-miljöer kan ibland vara komplexa och innehålla olika utmanande faktorer som kräver noggrant övervägande: 

 • OT består av olika äldre system, egenutvecklad teknik och sammankopplade enheter
 • Begränsad insyn i OT-nätverk och OT-enheter hindrar förståelsen av attackytan och potentiella sårbarheter
 • Många industrisystem är äldre teknik som inte utformades med säkerhet i åtanke
 • Det kan vara svårt att i efterhand implementera säkerhetsåtgärder på dessa system
 • Det kan vara svårt att överbrygga klyftan mellan IT- och OT-team och anpassa deras mål och tillvägagångssätt

Att förstå det ständigt föränderliga cybersäkerhetslandskapet är avgörande

Orange Cyberdefense följer vi er genom hela er resa mot en effektiv cybersäkerhet för industriella system. Med våra OT-säkerhetsutvärderingar kan vi hjälpa er att:

 • Utvärdera ert säkerhetsläge
 • Förstå och definiera de operativa risker som står på spel
 • Ge handlingsinriktade rekommendationer när det gäller människor, processer och teknik
 • Uppfylla och följa lagstadgade krav
 • Motivera investeringsbeslut

Våra moduler för bedömning av industriell säkerhet

OT Security Assessment [Basic]

 • Vi hjälper er att definiera era affärs- och säkerhetsbehov och intervjuar era identifierade experter
 • Vi identifierar er OT-säkerhetsställning på hög nivå
 • Vi granskar utformningen av ert OT-nätverk
 • Vi tillhandahåller en detaljerad utvärderingsrapport som beskriver resultat, insikter och rekommendationer
Ladda ner faktablad

OT Security Assessment [Advanced]​

 • Vi samlar in en omfattande mängd information genom intervjuer och dokumentgranskningar med era identifierade experter
 • Vi genomför platsbesök med insamling av slumpmässiga prover för detaljerad analys
 • Vi fortsätter med en verktygsbaserad identifiering av tillgångar och kommunikation
 • Vi förser er med en detaljerad utvärderingsrapport med en lista över tillgångar, sårbarheter och handlingsbara rekommendationer avseende människor, processer och teknik
Ladda ner faktablad

OT Security Assessment [Design]​

 • Vi gör en arkitekturgranskning av era OT-nätverk ur ett säkerhetsperspektiv
 • Vi utformar en säker nätverksarkitektur för era OT-miljöer
 • Vi omvandlar våra säkerhetsrekommendationer till konkreta säkerhetsåtgärder och lösningar som ni kan införa
 • Vi utför en omfattande bedömning för att stärka er säkerhet mot potentiella hot
 • Vi gör riskanalys och prioritering av strategiska åtgärder för att förbättra IT/OT-separationen och öka säkerheten i ert OT-nätverk
 • Vi förser er med en omfattande analys av er nuvarande OT-säkerhetsställning
Ladda ner faktablad

Varför Orange Cyberdefense?

Europeisk ledare med global närvaro och dokumenterad expertis inom OT-säkerhet.

Support

Dedikerad support utifrån er verksamhetssektor för att skapa ett strategiskt, integrerat säkerhetstänkande.

Färdigheter

Dedikerade OT-säkerhetsspecialister och specialiserade OT Managed Security Service Delivery Teams.

Närvaro

Vår globala närvaro gör att vi kan hjälpa er var ni än befinner dig och när som helst, 24/7/365.

Erfarenhet

Branschöverskridande erfarenhet och kunskap om branschstandarder, förstärkt av starka partnerskap med marknadsledande leverantörer av OT-säkerhet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.