Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Endpoint-skydd för industrin. Skräddarsydda lösningar

Virusscannern kan snabbt bli ett problem i SCADA-miljön. Det som idag är en del av standardutrustningen på varje kontors-PC inom kontors-IT leder snabbt till svårigheter inom området för styrsystem. Som analysen visar har vanliga virusskanners enorma resurskrav, särskilt när en infektion med skadlig kod upptäcks. I värsta fall kan detta leda till att viktiga processer stannar av - något som är oacceptabelt för ett styrsystem. Det skulle innebära att även produktionen står stilla. Därför uppstår frågan hur ett förnuftigt och underhållsfritt skydd mot skadlig kod kan integreras i SCADA-miljön så att varken en attack med skadlig kod (eller försvaret mot den) leder till misslyckanden. Det finns redan effektiva sätt att framgångsrikt bemästra denna balansakt.

Vi erbjuder er skräddarsydda lösningar med beprövat endpoint-skydd för er produktions- och SCADA-miljö, med vilka ni effektivt säkerställer tillgängligheten för er produktion.

Fördelar

Lösningar som har visat sig ha en detekteringsgrad på 99% under verkliga förhållanden

Minsta möjliga påverkan på systemresurserna: max.10% processorbelastning (kortvarigt vid upptäckt) och mindre än 50MB minnesanvändning

Eliminering av signaturuppdateringar och onlinetvång

Minskning av patchningsarbetet samtidigt som säkerheten garanteras

Säkerhet 4.0 för industrin

Digitaliseringsvågen går inte att stoppa. Precis som robottekniken revolutionerade produktionen är en industri utan nätverksbaserad IT redan otänkbar. Även medelstora företag är sedan länge online och senast sedan 3D-skrivare för tillverkning av små serier har tagit steget in i den professionella sektorn är en sak klar: Industri 4.0 har sedan länge börjat på många ställen.

Den som nu ser till att säkerheten inte stannar vid 3,5 har en verklig konkurrensfördel. Denna fördel är till hälften er om ni tar reda på mer nu.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.