Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Security Operation Center (SOC) för offentlig sektor

I digitalt samhälle är säkerhet A och O

Med bra visibilitet över klienter, brandväggar och användaridentiteter är sannolikheten mycket högre att detektera en attack. I avsaknad av detta kan angripare potentiellt etablera sig i företagets miljö/nätverk och förbli oupptäckt i flera månader, och ges därmed god tid att planera och ta nästa steg i sin attack-plan.

För att snabbt förbättra era detektions- och responsmöjligheter och för ökad visibilitet, där det behövs som mest, erbjuder Orange Cyberdefense – en managerad detektions- och responstjänst som inkluderar 24×7 hotdetektering, snabb isolering av infekterade enheter och incident-analys.

Ladda ner Faktablad

Orange Cyberdefense erbjuder en SOC som uppfyller de krav som ställs inom offentlig sektor

Uppfyller kraven för SF200:5 + Larmklass 3
Orange Cyberdefense checkbox icon
Bakgrundskontrollerad personal
Backup dieselgenerator för garanterat kontinuitet
Personalen är Svenska medborgare

Säkra allt, överallt, från ett ställe

Vår säkerhetsplattform och tillhörande tjänster täcker alla områden för en flexibel organisation. Genom att implementera en enhetlig säkerhetspolicy omfattande hela miljön, underlättas den digitala transformeringen som organisationen står inför. Med en konsoliderad plattform och managering från en central punkt uppnås effektivitet inom såväl drift som kostnader och framför allt ges en bra överblick över säkerheten.

Ladda ner broschyr

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.