Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Ramavtal med Kammarkollegiet

Ramavtal med Kammarkollegiet

Ramavtal Datacenter – Nätverk och Säkerhet

Omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.

Avtalsperiod: 20221019 - 20261019

Nätvärk och säkerhet: Avropa.nu

Kontakt för frågor om avtalet eller förfrågningar

Mail: bid@se.orangecyberdefense.com

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.