Search

Applikationssäkerhet

Applikationer är kärnan för ert företag, men de är även ett stort säkerhetsproblem då hackare inriktar sig mer mot dem på allt mer sofistikerade sätt.

Applikationssäkerhet är användningen av programvara, hårdvara och procedurmetoder för att förhindra säkerhetsfel i applikationer och skydda dem från externa hot.

För att skydda applikationer dygnet runt, är vår strategi flera lager  av säkerhetsteknologier med tillgång till oöverträffad expertis.

 

Tjänster som vi erbjuder:

• Managed web application firewall
• Managed application security

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.