Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Managed Compliance Monitoring

Ständig kontroll på efterlevnad av policy

Avvikelser från policy kan innebära allvarlig risk för organisationens intäkter och rykte. Men det är också extremt utmanande att hålla jämna steg med dagens snabbt föränderliga lagstiftning, som ofta varierar mellan olika branscher, länder och användningsområden.
I slutändan kan detta leda till att man istället arbetar i silos och med dubbelarbete som följd, vilket skapar onödiga kostnader och ökar risken för misstag.

Vår tjänst för övervakning av efterlevnad (Managed Compliance Monitoring) hanterar dessa utmaningar och uppmärksammar, i realtid, företag på relevanta ändringar eller händelser som bryter mot efterlevnaden inom hela IT-området. Med övervakning, förvaltning och rapportering som säkerställer att rätt policy och processer finns på plats samtidigt som vi bygger ett tydligt ramverk för revision och ansvar, gör vi ”compliance” mindre komplex, tidskrävande och kostsam.

Ladda ner faktablad

Fördelar

Ökad produktivitet: Molnbaserad plattform. Med proaktiv marknadsledande SIEM-plattform som kompletteras med egenutvecklade funktioner från Orange Cyberdefense-expertis minskar administrationskostnader, komplexitet och kostnader

Minskad risk: Möjlighet att rapportera om överträdelser av efterlevnad

Kostnadseffektivitet: Komplett SIEM-funktionalitet utan kostnader för att köpa och underhålla egna on-prem eller molnbaserade lösningar.

Ökad efterlevnad: Kravuppfyllnad för revision av intern eller regulatorisk policy, genom 365-dagars lagring av loggar.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.