Search

Managed Vulnerability Intelligence [identify]

Hålla koll på sårbarheter

Fördelar med intelligent sårbarhetshantering

En nyligen genomförd studie visade att 56,8 % av sårbarheterna tar mellan 31 och 180 dagar att åtgärda och 14% tar längre tid än sex månader innan de tas om hand. En snabb analys av CVE-källor visar att ~1500 sårbarheter publiceras i genomsnitt varje månad.

En nyligen genomförd studie visade att 56,8 % av sårbarheterna tar mellan 31 och 180 dagar att åtgärda och 14% tar längre tid än sex månader innan de tas om hand. En snabb analys av CVE-källor visar att ~1500 sårbarheter publiceras i genomsnitt varje månad.

Patchning krävs

För att skydda affärskritiska tillgångar och säkerställa efterlevnad måste ett företag identifiera, prioritera och ta hand om de mest relevanta sårbarheterna innan cyberbrottslingar utnyttjar dem. System, tjänster, applikationer och hot förändras ständigt. Därför behöver intelligens kring sårbarheter också vara en pågående process. Regelbunden schemalagd skanning är ett effektivt sätt att hantera sårbarheter.

Off-the-shelf sårbarhetsskannrar kan hindra nätverkstillgänglighet och belasta säkerhetsteam med falska positiva resultat, eller rapporter som är antingen för vaga eller för detaljerade för att kunna åtgärdas. Dessutom saknas den djupare insikten och globala översikten av angriparens ekosystem för att identifiera den verkliga risken.

Med Managed Vulnerability Intelligence från Orange Cyberdefense kan livscykelhanteringen kring sårbarheter hanteras.

Faktablad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.