Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Zero Trust

Zero Trust är en strategi inte en produkt.

Det finns ingen produkt som du kan lägga ovanpå dina befintliga säkerhetsverktyg för att verkställa en Zero Trust-strategi.

Zero Trust architecture är en filosofi som måste vara noggrant genomtänkt och implementeras i hela organisationen, inklusive fysiskt avlägsna platser och användare och inkluderar inte minst molnet.
 

Kontakta oss

Säker åtkomst är en basfunktion i Zero Trust-filosofin.

Konstant kontroll av trafiken är nödvändig för att snabbt kunna identifiera och åtgärda hot. Med konstant kontroll av trafiken kan ovanligt användarbeteende och aktivitet identifieras och åtgärder vidtas för att förhindra intrång eller dataförluster. Att bygga din Zero Trust-strategi kan gynna din organisation med:

  • Bättre synlighet i data, tillgångar och risker

  • Konsekvent och omfattande säkerhet

  • Förändringstakt och agil approach för att ligga ett steg före utvecklingen av teknik

  • Minskning av driftskostnader och komplexitet

  • Hjälp vid utvärdering och efterlevnad

Komponenter i en Zero Trust miljö:

  • Kontroll av trafiken på nivå 1 till 7

  • Verifiering av alla användare, enheter och applikationer

  • Enhetlig policyhantering för nätverk, klienter och cloud

  • Dynamisk hantering kring utveckling av nya användarmönster och tekniktrender som ex IOT

Ladda ner vårt White paper för att läsa mer om Zero Trust och Orange Cyberdefense rekommenderade tillvägagångssätt. Den beskriver ett ramverk som kommer att göra det möjligt för företag att jämföra sin Zero Trust-mognad, samt en checklista som tar er från en teori till Zero Trust.  

 

Ladda ner faktablad

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.