Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Försvar mot hot med SIEM plus XDR-användning Microsoft-workshop

Bättre förståelse för hur vi kan hjälpa er att utforma och implementera den Microsoft-säkerhetsteknik ni behöver.

Anmäl er till den här workshopen och lär er mer om hur ni kan öka värdet av er investering i Microsofts-säkerhet.

Anmäl ert intresse för workshop

Vi hjälper er att utforma och implementera Microsofts säkerhetsteknik för era unika behov.

Fördelarna med att delta

 

  • Identifiera aktuella, pågående säkerhetshot i din Microsoft-molnmiljö
  • Få en plan för implementering som tar hänsyn till organisationens unika behov och nuvarande säkerhetsläge
Vårt partnerskap med Microsoft i korthet

Utformning och implementering för era unika behov

Workshop:en "Security Defend Against Threats use Microsoft" hjälper er att öka skyddet av användare och enheter samt att utveckla en åtgärdsplan tillsammans med Orange Cyberdefense för att minska angreppsytan i dina Microsoft 365-arbetsbelastningar, med hjälp av produkter som du redan äger och tjänster som Orange Cyberdefense tillhandahåller.

Vårt mervärde tillsammans med Microsoft

Etablerade ledare

Två erkända branschledare som kombinerar Microsofts marknadsledande teknik med Orange Cyberdefenses personal, processer och underrättelsestyrda tjänster.

Oöverträffad information om hot

Microsofts oöverträffade datainsamling och upptagning, vår djupa förståelse för hotbilden.

Saminnovation

En mängd säkerhetspartnerprogram och medlem i Microsoft Intelligent Security Association (MISA).

Microsoft-certifierad

Mer än 130 Microsoft-certifierade experter över 3 000 cybersäkerhetsanställda.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.