Search

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet: Vet du var ditt data lagras? Vet du vem som har tillgång?

Hur tillämpar du rätt skyddsnivå, oavsett var den befinner sig - inom ditt lokala nätverk, i cloud eller på en klient?

IT-säkerhet, Informationssäkerhet

Att skydda data är viktigare än någonsin. Det är onekligen svårt, med dataflöden in/ut genom perimeterskydd, lagring och bearbetning av olika leverantörer och användare i flera miljöer, möjliggör att det finns flera olika lösningar. Datacentrisk säkerhet erbjuder kraftfulla säkerhetskontroller, som kompletterar det klassiska nätverksbaserade skyddet.
 

Kontakta oss

Inbäddad it-säkerhet

Det finns olika tekniker för att lösa olika delar av dessa områden. Men framför allt är det processen som definierar framgången för datacentrisk säkerhet. Eftersom datavolymerna exploderar i storlek blir uppgiften att skydda de mest kritiska tillgångarna så mycket viktigare. ”Det gyllene datat” i en organisations måste identifieras och säkras hela tiden.

Orange Cyberdefense har expertis som hjälper till att designa och implementera både datacentriska tekniska lösningar och processer. Vi hjälper till att definiera och implementera lämpliga kontroller och guidar igenom den nödvändiga processen. En datacentrerad strategi för säkerhet innebär att data måste identifieras, klassificeras och skyddas vart än det befinner sig. Detta kräver effektiva verktyg och processer kring:

Identifiering av data

Klassificering

Åtkomstkontroll

Kryptering

Förhindrande av dataförlust

Kontroll och efterlevnad

Säkra data, säkra allt

Att förlora företagskritisk data kan innebära ekonomisk förlust, avbrott i verksamheten eller överträdelse med stora böter som en konsekvens. Varje organisation måste se till att de har rätt skyddsnivå för sina kritiska tillgångar. Datacentrisk säkerhet hjälper företaget ,på ett säkert sätt, att dra nytta av de möjligheter som modern teknik erbjuder. Fördelarna med cloud kan utnyttjas genom att veta att känslig information styrs och skyddas.

Identifiera diamanterna

Orange Cyberdefense har expertis som hjälper till att designa och implementera både tekniska lösningar och processer för en datacentrisk säkerhetsstrategi. Vi hjälper dig att identifiera kritiska tillgångar samt genomföra lämpliga kontroller, för att säkert bedriva företagets verksamhet framåt

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.