Search

Cybersäkerhet för tillverkningsindustrin

En bransch som påverkas som ingen annan

Digital omvandling - och vad händer sedan?

Tillverkningsindustrin påverkas av den digitala revolutionen i större utsträckning än andra branscher. Digitala beställningssystem och försörjningskedjor är något som är ganska vanligt även i andra branscher. Men när det gäller integrerad produktion kommer vi in på en helt ny nivå av komplexitet och utmaningar. Det som kallas operativ teknik (OT) och industriella kontrollsystem (ICS) är mycket sofistikerat och specialiserat - och behöver därför särskilda former av skydd.

För att utnyttja fördelarna med integrerad produktion och en sömlös anslutning till IT-domänen är det nödvändigt att förstå både skillnader och likheter mellan de olika världarna.

Vi kan hjälpa dig att effektivt minska dina risker på denna resa.

 

Fördelar och risker med konvergens

En väl genomförd säkerhet är en stor affärsnytta som skyddar betydande investeringar och produktionskapacitet. Att minska angreppsytan kan inte bara hålla dig kvar i verksamheten, utan även förhindra skador på hela leveranskedjan och till och med förhindra att fysisk skada uppstår. Att minska sårbarheter och förebygga, upptäcka och reagera på attacker är alltså inte bara till fördel för en enskild organisation, utan hjälper branschen i allmänhet.

Orange Cyberdefense hjälper kunder inom olika branscher som står inför utmaningar i samband med användningen av industriella styrsystem eller SCADA-miljöer. Många utmaningar är likartade och säkerhetslösningar måste tillämpas i OT- och IT-miljöer för att möjliggöra effektiv drift och förvaltning.

Varför vi kan hjälpa dig

En stark partner för att möta säkerhetsutmaningen

Support

Dedikerat stöd för din verksamhetssektor för att skapa ett strategiskt och integrerat säkerhetsperspektiv.

Kompetens

Ett hybrid-team: OT/IT-experter som är dedikerade och specialiserade på säkerhet för industriella system.

Närvaro

Vår närvaro över hela världen gör att vi kan hjälpa dig var du än befinner dig och när som helst 24/7/365.

Erfarenhet

En portfölj som är anpassad till båda intressenterna: IT och OT.

Gartner listar Orange Cyberdefense som en representativ leverantör för operativ tekniksäkerhet.

Gartner Market Guide for Operational Technology Security, januari 2021.

Säkerhetsprodukter och -tjänster inom driftstekniken utvecklas snabbt. Gartner ger säkerhets- och riskhanteringsansvariga en översikt av läget på marknaden för säkerhet för operativ teknik och rekommendationer för att utnyttja det nya landskapet av tillgängliga säkerhetserbjudanden för operativ teknik.

Läs mer på Gartner.com

Läs mer om cybersäkerhet för detalj- och e-handel

Upptäck våra lösningar för OT- och ICS-skydd

Vi har skalbara och beprövade lösningar för några av de viktigaste utmaningarna som kunder inom tillverkning ofta ställs inför:

 

Upptäck lösningar

Kontakta oss

Vi är redo att bygga en säker miljö med er. Om ni har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan stötta er, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.