Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

SecureLink blir Orange Cyberdefense – ett bättre säkerhetserbjudande med nya ägare

Säkerhetsföretaget SecureLink blir en del av Orange Cyberdefense. Det ska stärka utbudet rejält, samtidigt som man ska behålla den existerande företagskulturen och den lokala närvaron i Sverige.

Uppköp och sammanslagningar av företag är vardagsmat i IT-branschen. Ibland blir de lyckade men ofta problematiska. Det är viktigt att behålla det som varit bra innan, och samtidigt dra nytta av de nya möjligheterna.

Nu står SecureLink inför en sådan här förändring, när företaget den 9 mars blir en del av Orange Cyberdefense. Orangekoncernen som har sin hemvist i Frankrike är mest känd som en telekomoperatör, vilket gör IT-säkerhet till en naturlig del av utbudet.

– Det känns som det bästa av båda världar. Vi kommer att kunna erbjuda ett mycket starkare tjänsteutbud som en del av Orange Cyberdefense, säger Leif Gyllenberg, vd på SecureLink som blir Sverigechef för Orange Cyberdefense.

Fortsätter med att finnas lokalt

Allra viktigast för de existerande SecureLink-kunderna är förstås att företaget kommer att fortsätta verka lokalt i Sverige med lokala medarbetare. Skillnaden är de ytterligare resurser som kommer från Orange Cyberdefense.

Det nya större Orange Cyberdefense kommer att ha 2 100 anställda. 900 av dem kommer från det existerande Orange Cyberdefense, 700 kommer från SecureLink och 200 från ett UK-baserat företag som heter SecureData. Resten, cirka 300, kommer från Orangekoncernens egen IT-säkerhetsavdelning.

Den stora utmaningen i sådana här sammanhang är att som en mindre del av en ny helhet behålla verksamhet och kultur som gett framgång tidigare, samtidigt som nya erbjudanden inlemmas. Hur ser Leif Gyllenberg på det?

– Kulturen på Orange Cyberdefense är lik vår kultur, vi känner att vi har hittat hem, säger han.

SecureLink blir Orange Cyberdefense: Vilka nya möjligheter uppstår?

– Orange har världens största nätverk, som har sitt ursprung i nätverket för anslutning till flygplatser över hela världen. Den stora trafiken som passerar genom Orange Internet backbone gör att vi tidigt kan se tendenser och trender vad gäller cybersäkerhet.

– Sammantaget ger den större infrastrukturen större möjligheter att hantera och analysera nätverkstrafik, vilket ger bättre kvalitet i våra säkerhetstjänster. Vi ser också stora möjligheter att kunna erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för våra anställda och universitets- och högskolestudenter genom att ansluta oss till Orange olika utbildningsprogram inom Cybersecurity i Europa, säger Leif Gyllenberg

Hur påverkas SecureLinks kunder i Sverige?

– Våra stora svenska kunder har ofta verksamhet över hela världen. Med Orange i ryggen får vi mycket bättre möjligheter att serva dem globalt. Vi får tillgång till säkerhetscenter, så kallade Security Operations Center, SOC, och incident response centers över hela världen.

Att ha många säkerhetscenter innebär bättre möjligheter att övervaka nätverkstrafik och att identifiera och bemöta hot. De är också en källa till ökad kunskap. Ju fler engagerade medarbetare som finns på center över hela världen, desto större chans att sprida kunskap inom en koncern.

Fler etiska hacka anslutna

En aspekt av den nya företagskonstellationen är att det finns hela 150 så kallade etiska hackare anslutna, vilket ger större möjligheter att befinna sig i framkanten av cybersäkerhet. Tidigare har SecureLink haft tillgång till 15 etiska hackare i Sverige.

– De etiska hackare som arbetar inom Orange Cyberdefense är kända för att bland annat hålla utbildningar på den stora IT-säkerhetskonferensen Black Hat, säger Leif Gyllenberg.

De etiska hackarna i sig utgör precis som säkerhetscentren en källa till ökad kunskap, förutom att chansen att identifiera och upptäcka hot, och sårbarheter, ökar med antalet hackare.

Från fler etiska hackare till världens största säkerhetsnätverk med er lokala kontakt som ni alltid haft. Orange Cyberdefense i Sverige kommer fortsätta vara den lokala alternativet men med styrkan av ett globalt företag.

 

Denna artikel var skriven av redaktionen på IDG: https://www.idg.se/2.1085/1.732029/securelink-blir-orange-cyberdefense—ett-battre-sakerhetserbjudande-med-nya-agare 

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.