Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

World Watch

Innan en cyberstorm

World Watch är en managerad tjänst som tillhandahåller användbar säkerhetsintelligens som är relevant för verksamheten, dess infrastruktur, processer och applikationer, med specifik och praktisk vägledning där det är relevant. Vi arbetar på uppdrag av kunden för att samla in, analysera, prioritera, kontextualisera och sammanfatta globala, geografiska och vertikala hot, nyheter, intrång samt sårbarheter från olika interna och öppna källor. Hela säkerhetslandskapet betraktas från skadlig programvara till geopolitik. Vår process säkerställer att stora händelser inom cybersäkerhetsområdet beaktas för att ge våra kunder en kontinuerlig bild över cyberlandskapet och dess hotbild. Syftet med World Watch är därför att ge roller som säkerhetschefer och CISO:s en realtidsvy av aktuella händelser som kan påverka säkerhetsarbetet och ge vägledning om effektiva åtgärder kring dessa händelser.

I vår World Watch-tjänst arbetar vi med att samla in, analysera, prioritera, kontextualisera och sammanfatta de väsentliga hot- och sårbarhetsdata som kunder behöver för att fatta välgrundade beslut

Upptäck World Watch

Vårt jobb är att ha koll på hotbilden!

Modernt proaktivt säkerhetsarbete är lite som meteorologi – de involverar insamling och bearbetning av en enorm mängd information från olika källor. Dessa olika datapunkter används av säkerhetsteam för att minut för minut fatta beslut om hur de ska spendera tid och resurser effektivt. Rätt beslut ger möjlighet att byta riktning och hålla organisationen borta från den dåliga prognosen.  Det sparar dyrbar tid, pengar och rykte.

Låt inte felaktiga beslut påverka organisationen.

Vi tillhandahåller den information du behöver för att vara förberedd!

Ladda ner faktablad

Låt inte fel beslut leda till att din organisation blir utsatt.

Vi ger dig er information som ni behöver för att hålla er borta från ovädret.

Underrättelser om hotbild levereras kontinuerligt i en kundportal, alltid lätt att komma åt för hela organisationen.

  • Minska risken för en lyckad attack innan den inträffar
  • Identifiera de mest relevanta riskerna i ett aktivt hotlandskap
  • Vidta snabbt rätt förebyggande åtgärder
  • Kommunicera om hot mer effektivt till kollegor och ledning

Intelligent insamling och analys

Analytiker samlar in, sorterar och granskar flera källor för att avgöra om de är relevanta för specifika affärsmiljöer.

Regelbundna intelligenta säkerhets- signaler

Relevanta och viktiga varningar publiceras på portalen så snart de har verifierats, analyserats och kategoriserats på lämpligt sätt.

Support

Support finns tillgänglig via e-post eller portalen för att hjälpa till med att förtydliga eller utveckla specifika råd.

Handlingsbara expertråd

Få förstahandsrekommendationer om hur ni kan undvika risker och försvara er mot attacker.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss för mer information kring prenumeration, och tillgång till aktuell och dynamisk uppdaterad information om hotlandskapet genom vår kundportal.

Signera dig för vårt nyhetsbrev med sammanfattning över de aktuella hot som vi rapporterat om senaste månaden:

Get your answers.

Please contact us if you have any questions related to our offering by filling out this contact form. We will contact you promptly.

Facing cyber incidents right now? Contact our 24/7/365 word wide service incident response hotline.  

Get in touch

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.