Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Hantering av cyberattacker inom offentlig sektor

Det är en nationell angelägenhet att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som går att göra för att skydda viktig data. Den tekniska utvecklingen går snabbt och säkerheten följer inte med inte i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. (MSB)

DetekteringavCyberhotochIncidentberedskap
Cyberhoten mot Sverige och svenska verksamheter är allvarliga. Förutsättningar att arbeta datadrivet och med de risker kopplat till cyberhot för att kunna förebygga dataintrång bör vara högt på agendan.

I detta webinar:
Insikter från experter inom cybersäkerhet om hotlandskapet, hur ni kan höja er organisations skyddsnivå och nyttan av ett avancerat Security Operation Center (SOC) som organisationens förlängda arm.

Orange Cyberdefense Incident respons-team hanterar mängder av allvarliga incidenter. De delar med sig om hur ett ransomware-angrepp ser ut och vad är do’s and don’ts vid en incident.

Orange Cyberdefense, ettglobaltföretag med storlokalnärvaro, med syfteattSäkra det digitalasamhället”.
Efter att ha varit verksam i Svergie i 20 år och hjälp primärt stora företag inom privat sektor att hantera cyberhot beslutades under 2023 att inrätta en SOC särskild för publik sektor.

"Vi såg en ökad hotbild mot svensk offenltig sektor och med tanke på vårt syfte att säkra det digitala samhället var beslutet och investeringen självklart. Vår expertis och stora avdelning för glabal hotanalys kommer ge stort värde till dessa organisationer.  Offentlig seckor ställer särskilda säkerhetskrav som vi nu kan uppfylla", sager Kåre Nordström VD på Orange Cyberdefense Sweden.
 

Anmäl dig här

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.