Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Orange Cyberdefense People responding to cyber threats

Managed Threat Response [isolation]

Utmaningen

Svarstiden för 50% av de upptäckta säkerhetsincidenterna är 24 timmar eller mer.
68% av säkerhetsincidenterna beror på malware.
87% av företagen var tvungna att reagera på minst en incident under det senaste året.

Källor: SANS Incident Response Survey 2017

Att upptäcka attacker är en sak, att reagera på dem är en annan. Många företag ställs inför situationen att även om de har vidtagit åtgärder för att upptäcka säkerhetsincidenter har de inte de mänskliga resurser som krävs för att reagera på lämpliga larm i tid och för att inleda åtgärder för att begränsa incidenten. När det till exempel gäller en attack med ransomware kan detta innebära att den kan fortsätta att spridas obehindrat och att stora mängder data går förlorade trots att attacken faktiskt upptäcktes av lämpliga sensorer.

Lösningen: Managed Threat Response [isolation]

Vår Rapid Endpoint Quarantine-tjänst är en förlängning av våra Managed Threat Detection-tjänster. Om en säkerhetsincident upptäcks och bekräftas tar vi över de inledande åtgärderna för fördefinierade upptäcktsscenarier och isolerar det drabbade systemet för att hålla effekterna av incidenten så låga som möjligt och skydda ert företag från skador.

Omfattning av tjänsterna:

  • Karantän för drabbade klienter
  • Meddelande till kunden om genomförda karantäner.

Hitta den rätta lösningen

Vi reagerar på hot med expertkunskap, högkvalitativa verktyg och effektiva processer. Ett incidentförbehåll är ert alternativ för att ha en solid backup om det skulle uppstå problem, tillgänglig dygnet runt och redo att hantera cyberkriser med maximal snabbhet och effektivitet. Ta kontakt med oss nu för att se vilka alternativ för Managed Threat Response som passar er bäst!

Att ta incident response till nästa nivå: CSIRT

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.