Search

Våra tjänster

Artificiell teknik i synergi med människor är den starka kombinationen som driver Orange Cyberdefense utveckling. Vi kombinerar marknadsledande teknologi med några av branschens vassaste experter, för att erbjuda de tjänster som behövs för att minska risk, anpassad till specifik bransch och unik organisation.

 

Vi ger support genom hela hotets livscykel:

Förutse

Förutse

Riktad hotinformation och monitorering

Läs mer
Identifiera

Identifiera

Rådgivning och revision, Penetrationstest, Red och blue-teaming

Läs mer
Skydda

Skydda

Säkerhetstjänster över nätverket, klienter, applikationer och data

Läs mer
Detektera

Detektera

Managerad hotdetektering och respons

Läs mer
Respondera

Respondera

Incident Response Anpassning säkerhetsskydd Digital forensik

Läs mer

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.