Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Bedömningar av efterlevnad av GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har satt en standard för dataskydd i hela Europa. Detta har inneburit ett antal utmaningar för företagen.

Denna förordning bör dock inte bara ses som en olägenhet. Det är en chans att nå en högre mognadsnivå när det gäller dataskydd. Denna nya medvetenhet och de processer och tekniker som krävs kommer inte bara att skydda era kunders personuppgifter. Den gör det möjligt för er att skydda alla era data på ett mer effektivt sätt. I slutändan kan företagen dra stor nytta av denna implementering.

Syftet med GDPR-beredskapsbedömningen är att identifiera viktiga krav i förhållande till integritet och informationsbehandling för GDPR.

Bli säkrare med GDPR

Att uppfylla kraven hjälper er att förstå dataflödet och intrångsriskerna bättre och förbättrar ert skydd

Bristande efterlevnad är dyrt

Böter kan vara så höga som 4% av den globala omsättningen

Identifiera viktiga riskområden

Dataförlust är inte bara en GDPR-risk. Genom att förhindra läckage skyddar ni ert rykte, viktig affärsinformation och immateriella rättigheter

Råd från experter

Skickliga experter på säkerhet och dataskydd hjälper er att uppfylla kraven med minsta möjliga ansträngning och optimal avkastning

Amatörer antar, proffs bekräftar

Bedömningen utförs på plats av en dataskyddsexpert. Konsulten kommer att bedöma dina affärsprocesser mot gällande lagstiftning och ge professionell vägledning och råd där risker har identifierats.

  • Förbättra er förståelse för hur dataskyddslagstiftningen kommer att påverka ert företag
  • Förstå var ni befinner er i förhållande till GDPR
  • Förstå hur ni använder data, vem som har tillgång till dem och var de finns i nätverket
  • Revidera eller inför planer för att överbrygga klyftan från där ni befinner er till där ni behöver vara
  • Löpande mätning och hantering av efterlevnad av GDPR-reglerna

Upptäck mer om våra tjänster

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.