Search

Cybersecurity & Regulation Compliance

Regleringar leder till ökat ansvarstagande från företagens sida.

I takt med att nya rutiner införs blir cybersäkerhet alltmer en fråga för företagsledningen och styrelsen.

I många branscher har utbildning i cybersäkerhet blivit obligatorisk, och hårdare straff - ibland till och med tillfälliga förbud - införs för chefer som kämpar för att följa reglerna. 

Risker med avseende på lagstiftning och anseende finns alltid vid horisonten. Cybersäkerhet och efterlevnad är avgörande för att säkerställa att organisationer uppfyller rättsliga och branschspecifika krav, vilket i slutändan främjar förtroende och hållbarhet.

Hur man hanterar flera säkerhetsramverk samtidigt

Oavsett om det handlar om NIS2, DORA, TIBER, CER, PCI DSS, GDPR eller något annat säkerhetsramverk är det första steget för att uppnå efterlevnad att ställa sig de rätta frågorna:

  • Hur bedömer vi att vår verksamhet uppfyller kraven i flera underliggande säkerhetsramverk?
  • Hur åtgärdar och överbryggar vi de säkerhetsluckor som identifierats för vår verksamhet?
  • Hur skyddar och återställer vi kronjuvelerna?
  • Hur tar jag fram en färdplan för resiliens?

 

Utveckla motståndskraft genom efterlevnad

Fördelarna med resilience

Förutse hot snabbare

Bättre motståndskraft mot den initiala chocken

Snabbare återhämtning

Dra nytta av ökad kondition efter chock

Låt oss hjälpa er på vägen mot legal efterlevnad och att ni tar ett steg närmare cyberfrid

Med hjälp av våra specialiserade team och intelligensbaserade tjänster ser vi till att ni smidigt uppfyller kraven inom den fastställda tidsramen.

Vårt breda utbud av lösningar, managerade tjänsteroch konsulttjänster gör det möjligt för oss att skräddarsy er resa mot säker affärsmässig resiliens enligt era specifika branschkrav.

Våra certifieringar och ackrediteringar gör att vi kan arbeta i enlighet med lagstadgade standarder.

Prata med en expert

Varför Orange Cyberdefense?

Våra heltäckande säkerhetslösningar gör det möjligt att säkra ert företags operativa motståndskraft. 

Ni kan lita på våra 320 konsultexperter över hela världen, som är redo att hjälpa er. 275 av dem är specialiserade på styrning, risk och efterlevnad (GRC).

Vi har branschöverskridande erfarenhet och unika kunskaper om branschstandarder.

Orange Cyberdefense rankas som en ledare i The Forrester Wave: European Managed Security Services Providers (2022).

Vår globala närvaro gör att vi kan hjälpa er var ni än befinner er och när som helst.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.