Search

Publik sektor

Varför ”detektion och respons” av cyberattacker?

Inom cybersäkerhet finns tyvärr inget som garanterar ett 100-procentigt skydd. Med den insikten behövs en strategi för att detektera hoten som inte kan förebyggas. Utmaningen med detektion är att det inte finns en metod som täcker allt, och hoten använder sig inte längre av gammal malware som är lätt att upptäcka och avhjälpa via signaturbaserad detektion. Idag krävs andra metoder baserad på data- och beteendeanalys.
Helt avgörande för en incidents påverkan är tiden från att den inträffar tills att den kan isoleras och åtgärdas.

77 procent av framgångsrika attacker använde malware utan filer, som traditionella säkerhetsverktyg inte kunde förhindra.

Eftersom det inte går att upptäcka malware utan filer, och liknande typer av avancerade attacker, med statiska regler eller signaturer, behövs i stället metoder för att upptäcka av avvikelser i beteenden.

CyberSOC – Kommun

CyberSOC – Kommun är en managerad hotdetekterings-tjänst inkluderat klienter, brandväggar, detektion på användaridentitet och incident-analys (Extended Detection & Response –XDR). Genom att distribuera sensorer med låg påverkan på klienter och återanvända befintliga investeringar i brandväggar och lösningar för användaridentiteter; samlas beteendedata in, berikas och korreleras med hjälp av en AI-motor. Genom att göra ett stort antal korrelationer per sekund är prestandan överlägsen andra metoder.

I digitaliseringens framfart är delar som klienter, brandväggar och användaridentiteter nyckelfunktioner för företag runt om i världen

I digitaliseringens framfart är delar som klienter, brandväggar och användaridentiteter nyckelfunktioner för företag runt om i världen

Med bra visibilitet över klienter, brandväggar och användaridentiteter är sannolikheten mycket högre att detektera en attack. I avsaknad av detta kan angripare potentiellt etablera sig i företagets miljö/nätverk och förbli oupptäckt i flera månader, och ges därmed god tid att planera och ta nästa steg i sin attack-plan.

För att snabbt förbättra era detektions- och responsmöjligheter och för ökad visibilitet, där det behövs som mest, erbjuder Orange Cyberdefense – en managerad detektions- och responstjänst som inkluderar 24×7 hotdetektering, snabb isolering av infekterade enheter och incident-analys.

Ladda ner Faktablad

Säkra allt, överallt, från ett ställe

Vår säkerhetsplattform och tillhörande tjänster täcker alla områden för en flexibel organisation. Genom att implementera en enhetlig säkerhetspolicy omfattande hela miljön, underlättas den digitala transformeringen som organisationen står inför. Med en konsoliderad plattform och managering från en central punkt uppnås effektivitet inom såväl drift som kostnader och framför allt ges en bra överblick över säkerheten.

Ladda ner broschyr

Vägen till din egen SOC

Det finns många viktiga delar att tänka på när man sätter upp en SOC– oavsett ambitionsnivå.

Ladda ner white paper

Omfattande synlighet

Avancerad analys och spårning

Snabb återkoppling

Quick time to value

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.