Search

Publik sektor

Sverige på topp tre listan över mest cyber-attackerade länderna i Europa, och publik sektor är ofta utsatta för hacktivismens syfte.

Vikten av hotintelligens

Kämpa smartare, inte hårdare!
Om du ska vara förberedd för stormen måste du känna till vädret. För långsiktig planering är det ovärderligt att få expertinsikt i klimatförändringarna. Även om cyberhotslandskapet verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt vid första anblicken, drivs det av systemkrafter. Att kunna läsa dessa krafter kommer att resultera i bättre, effektivare förebyggande, upptäckt och respons.

Det är därför hotintelligens är kärnan i allt vi gör.

Läs mer

Identifiera och upptäcka hot

Upptäck cyberattacker genom analys av händelser/larm och avvikelser i beteenden.

Vi har en växande mängd data, vilket också innebär, en växande mängd säkerhetsdata inom våra verksamheter.

Vi behöver använda den datan på ett smartare sätt och se till att vi använder "rätt" data, för rätt användning.

Läs mer

Security operation center (SOC) för Publik Sektor

SOC för publik sektor är en managerad hotdetekterings-tjänst som särskilt efterlever de krav som ställt av verksamheter inom publik sektor, exempelvis kring dataskydd eller att verksamheten lyder under Säkerhetsskyddslagen.

Inom cybersäkerhet finns tyvärr inget som garanterar ett 100-procentigt skydd. Med den insikten behövs en strategi för att detektera hoten som inte kan förebyggas.

Läs mer om SOC anpassad för Publik sektor.

Orange Cyberdefense's Security Research Center och CERT har följt ransomware-grupper och cyberextortion (Cy-X) under de senaste åren och noterat en förändring i det kriminella ekosystemet som påverkar nya länder och branscher. Läs mer.

Var redo med en Incident respons-plan

Respondera cyberattacker med ordentliga kontroll-, begränsning- och åtgärdsplaner.

En responsfunktion täcker allt från den första initiala hotavbrottet, begränsning av påverkan,  sanering och återställa till ett normalt tillstånd. Orange Cyberdefense kan också hjälpa sina kunder genom att förbereda och upprätta plan för incident response-förmågan.

Läs mer om kompetens i beredskap.

Webinar: Hantering av cyberattacker inom offentlig sektor

Cyberhoten mot Sverige och svenska verksamheter är allvarliga. Förutsättningar att arbeta datadrivet och med de risker kopplat till cyberhot för att kunna förebygga dataintrång bör vara högt på agendan. 

Patientdatalagen kräver systematisk logg-uppföljning för att upptäcka om någon obehörig kommit åt patientuppgifter.

Arbeta systematiskt med informationssäkerhet och cybersäkerhet

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.