Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

#NoBiasInCyber

For å oppnå ekte suksess er det avgjørende med en arbeidsplass som er inkluderende og har et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, språk og kulturell forståelse.

Som en stor aktør i cybersikkerhetsbransjen har vi et ansvar for å styrke alle ansatte, og spesielt kvinner, til å skape verdier gjennom og for teknologi.
I Orange Cyberdefense vet vi at mangfold vil bidra til innovasjon, kreativitet, mental velvære, vekst og verdiskaping.

#NoBiasInCyber fremhever viktigheten av mangfold innen cybersikkerhet, og går utover prinsippet om kjønn. Kvinnene i Orange Cyberdefense stiller ikke spørsmål ved hvordan det er å være kvinne i cyber, de er eksperter på sitt felt; og vi berømmer dem for deres enestående arbeid og lidenskapen for det de gjør!

 

Les mer om noen av våre eksperter

 

Vil du bli med i et selskap som verdsetter deg som ekspert innen ditt felt?

«Det stereotype bildet av en ung mann i hettegenser hører fortiden til. Fagfeltet cybersikkerhet tiltrekker seg nå alle profiler og krigen om talenter raser. Vi har ikke råd til å gå glipp av 50 % av talentet. Vi trenger kvinner som utmerker seg! Ledere, vær aktive allierte for å fremme mangfold og inkludering. Kvinner, våg å stå frem og gjør en forskjell som vil forme vår digitale fremtid. Hugues Foulon, CEO of Orange Cyberdefense

Hvordan vi gjør ord til handling

Orange Group har signert et partnerskap med Women4Cyber, en non-profit europeisk stiftelse dedikert til å fremme og motivere kvinners deltakelse innen cybersikkerhet.

Med dette partnerskapet vil vi gjennomføre en rekke interne aktiviteter rettet mot å bygge et kjønnsinkluderende cybersikkerhetsssamfunn.

 

 

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.