Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Bekjemp løsepengevirus

Løsepengevirus har blitt en av de største it-sikkerhetsutfordringene for bedrifter, og omtales stadig oftere i sikkerhetsrapporter og i nyhetsbildet. Og det er bare sakene vi hører om. Bedrifter i alle størrelser og innenfor alle vertikaler blir rammet, og det er ikke alle som går ut med dette offentlig.

Formålet med denne rapporten er å gi teknisk veiledning til CISOer og sikkerhetsledere som er opptatt av nettutpressing som en trussel. Det er imidlertid viktig å merke seg at nettutpressing faktisk ikke er et "teknologisk" problem, og derfor vil tekniske kontroller alene til slutt ikke løse det fullt ut. Vi har utarbeidet en rekke praktiske sjekklister som, basert på vår sikkerhetsmodell, veileder deg til områdene hvor du bør fokusere din innsats.

Last ned whitepaper:

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.