Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

MDR kjøpsguide

Trenger du hjelp til å velge riktig deteksjons- og responsløsning?

Test vår MDR kjøpsguide!

Deteksjon og respons krever tid, ferdigheter, ressurser og investering. Hvis du vil få en indikasjon om hva som er det beste alternativet for din organisasjon, kan du teste vår MDR (Managed Detection & Response) kjøpsguide. Anbefalingene du får vil være et godt utgangspunkt for implementering av en administrert deteksjon- og responstjeneste. I tillegg til skreddersydde råd om de spesifikke tjenestene; endepunkt, nettverk eller loggbasert gjenkjenning, vil du få en anbefaling for håndtering av hendelser.

Guide-App disclaimer: Informasjonen du sender inn med denne appen, lagres og behandles bare for å gi deg resultatene dine, basert på generell god praksis. Andre faktorer som ligger utenfor applikasjonens virkeområde, kan spille en viktig rolle i valg av riktig tilnærming og metode for deg. Vi anbefaler deg derfor at du snakker med våre dyktige konsulenter for en grundige analyse av dine krav og behov.

Hvorfor Orange Cyberdefense?

Oppdag verdien vi kan tilføre

Vi gir deg støtte og support lokalt, med gjeldene regelverk også utover landegrensene.

Deteksjon og utbedring, ikke en varslingsfabrikk.

Dra nytte av vår intelligensdrevne tilnærming, innovative teknikker og in-house CSIRT.​

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.