Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Sikkerhetsrådgivning

Sikkerhetsrådgivning tar for seg nisjebehovet organisasjoner har når det kommer til cybersikkerhet.

Etisk hacking er ikke bare en samling av ulike typer vurderinger: det er handlingene organisasjoner tar for å proaktivt identifisere sårbarheter i deres sikkerhetsstilling som vil gi opphav
til forretningsrisiko.

I handling er det første trinnet ofte ikke bare å utføre en ekstern eller intern vurdering, men heller å ha en meningsfull og bevisst samtale med sikte på
forstå kravene. Dette er en enda viktigere samtale ved inkubasjon av en ny tjeneste, infrastruktur, applikasjon eller lignende.

Last ned

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.