Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

COVID-19: Et biologisk virus går digitalt

COVID-19-koronaviruset fortsetter å spre seg over hele verden, og kriminelle nettaktører utnytter den globale helsekrisen ved å lage skadevare eller starte angrep med et COVID-19-tema. Imidlertid er denne typen atferd fra økosystemet for nettkriminalitet bare en del av et større bilde av nettsikkerhet. Orange Cyberdefense publiserer dette whitepaperet for å trekke oppmerksomheten over til hvilke hensyn som bør gjøres nå.

Som en global krise har COVID-19 en betydelig innvirkning på alle aspekter av privatliv og bedriftsliv, inkludert cybersikkerhet. Ien tid preget av frykt, usikkerhet og tvil er det et passende forhøyet nivå av trusselbevissthet, men også et overdrevet nivå av angst. I denne sammenhengen ønsker vi i Orange Cyberdefense å dele vår kunnskap, innsikt og erfaring om hva vi tenker om cybersikkerhet sett i lys av COVID-19-krisen og i post-covid-19-verdenen som forhåpentligvis ikke er veldig langt unna.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.