Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Vi må se forbi kjønn og mot en tverrfaglig tilnærming for å ansette flere kvinner

Som alle andre selskaper i IT-sikkerhetsbransjen er det en utfordring å ansette flere kvinner. Faktum er at vi har en mye høyere andel menn enn kvinner, spesielt i de mer tekniske rollene cybersikkerhet. Jeg tror en måte å løse dette på er å ansette personer med mer variert bakgrunn, sier Diana Selck-Paulsson, ledende sikkerhetsforsker ved Orange Cyberdefense Sweden.

IT-sikkerhetsbransjen har lenge jobbet for å øke kvinneandelen i sine bedrifter. Ikke bare fordi det er et viktig og riktig tiltak med tanke på likestilling, men også fordi det tilfører mangfold på ulike nivåer (kulturelt, sosialt, kompetansesett & erfaring osv.), og følgelig gagner bedriften og IT-sikkerheten som en industri.
Diana Selck-Paulsson, ledende sikkerhetsforsker ved Orange Cyberdefense Sverige, mener å jobbe utelukkende med å prøve å rekruttere flere kvinner med IT-sikkerhetsbakgrunn er en prosess som ikke ser ut til å løse gapet vi opplever. Fra langt tilbake, på IT- og IT-sikkerhetsuniversitetsutdanningene, er kvinner underrepresentert.
I Orange Cyberdefense Sweden har jeg kolleger med bakgrunn fra helt andre disipliner som statsvitenskap, lingvistiske og kulturelle studier. Med ulik bakgrunn og ulike tankesett kan vi kanskje tette gapet til en viss grad. Bruk av ulik bakgrunn bidrar til å sette trusler inn i ulike kontekster, som sosialt, politisk og kulturelt. Om noe, det vi er vitne til for øyeblikket er at cyber lett kan bli geopolitisk, det er veldig verdifullt å ha folk på laget som forstår disse relasjonene, sier hun.

Forsker på nettkriminalitet

Diana har selv studert samfunnsvitenskap, og har en mastergrad i internasjonal kriminologi. Hun begynte å jobbe i Orange Cyberdefense Sweden for fem år siden, og har gradvis beveget seg mer mot forskningsorienterte roller i selskapet. Den siste tiden har hun jobbet med et pågående forskningsprosjekt om den aktuelle løsepengevare- og cyberutpressingstrusselen, hvor hun har dratt nytte av sin bakgrunn innen kriminologi.
– Det ga oss muligheten til å flytte fokus fra den tekniske delen av løsepengevaretrusselen, til den kriminelle delen av trusselen. Dette hjalp oss å forstå hvorfor dette skjer, og ikke bare hvordan det skjer. Ved å bruke en kriminologisk teori kan vi utvikle et rammeverk for å utvikle praktiske strategier for å bekjempe løsepengevare og dermed avskrekke løsepengevare som en forbrytelse. Ved å flytte fokus fra teknologisiden til å se på problemet fra et annet perspektiv, gjør problemet mer forståelig og dermed mer tilgjengelig, forklarer hun.

Større mangfold av bakgrunner

Diana mener derfor at bransjen som helhet bør gjøre noen endringer i måten de rekrutterer på. De må komme seg ut av sin egen IT-boble og inkludere et større utvalg av bakgrunner. Hennes tanker om dette er imidlertid en del av et større bilde.
– Utfordringene vi står overfor i IT-sikkerhetsbransjen er større enn at bare én bransje eller en sektor kan løse dem alene. Jeg mener vi må legge til rette for samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor, teknisk og ikke-teknisk industri, akademia og ikke-akademia, slik at vi kan samarbeide om ulike områder innen IT og IT-sikkerhet. Med en tverrfaglig tilnærming til utfordringene ser jeg for meg at vi også blir mer åpne og tilgjengelige for mangfold, enten det handler om kjønn eller bakgrunn, forklarer hun.
Cybersikkerhet er en mer kompleks og allsidig bransje enn mange kanskje tror. Derfor tror hun at fagfolk fra et mye bredere spekter vil kunne finne sin rolle i bransjen.
– Vi ser etter mange slags personlige egenskaper og erfaringer. Folk som ønsker å søke seg til bransjen bør ha et åpent sinn og være villige til å lære kontinuerlig, siden trusselbildet er i stadig endring. Slike egenskaper og erfaringer kan ha blitt tilegnet både gjennom utdanning og livserfaring. Man må også ha kunnskap om, og lidenskap for, ett av de mange områdene innen cybersikkerhet.

Kvinner guides til andre bransjer

At et større mangfold av bakgrunner også vil bidra til bedre kjønnsbalanse i bransjen begrunnes med at det er mange kompetente kvinner innenfor andre felt enn IT-sikkerhet og tekniske fag. Diana peker på flere årsaker til dette.
– For det første er det ikke nok jenter og unge kvinner som oppfordres til, eller ikke anses som relevante for, en karriere i disse bransjene. Tendensen er at jenter og unge kvinner velger mer sosiale og menneskeorienterte karriereveier. Det kan ha med den eldre generasjonen å gjøre, ved at foreldre og lærere ikke er oppdatert på den teknologiske utviklingen, og derfor ikke klarer å vise dem hele spekteret av mulige karriereveier som finnes i dag.
Samtidig legger hun til at det heldigvis er flere tiltak som blant annet hjelper unge jenter og kvinner å lære koding. Slike tiltak kan bidra til å øke antallet kvinner som sikter mot IT og IT-sikkerhet på et tidligere tidspunkt.

En viktig markering

Diana synes det er viktig og riktig at Orange Cyberdefense velger å markere den internasjonale kvinnedagen som et ledd i arbeidet med å rekruttere enda flere kvinner til bransjen.
– Mens vi som samfunn jobber veldig hardt for å likebehandle menn og kvinner, er det viktig å huske at graden av likestilling vi har oppnådd så langt har skjedd takket være kvinners innsats, og forkjempere for kvinner som kjemper for det. Vi har ikke oppnådd likestilling mellom menn og kvinner på alle områder, eller i alle deler av verden. Derfor synes jeg det er viktig at en bedrift som driver i en mannsdominert bransje anerkjenner og markerer denne dagen, sier hun.

Orange Cyberdefence er et selskap i sterk vekst, og vil trenge mange nye medarbeidere i fremtiden. Og ikke minst vil de trenge langt flere kvinner. Diana har en appell til alle, uavhengig av kjønn og bakgrunn, som ønsker å være med og bygge et tryggere digitalt samfunn:
– Jeg oppfordrer deg som er nysgjerrig, lidenskapelig og lærevillig, til å bli med oss ​​i dette arbeidet. Hvis du ikke ser en passende stillingsannonse, ta kontakt uansett! Vi har kanskje ikke tenkt på deg og din bakgrunn ennå, men vi er alltid åpne for å se muligheter, avslutter Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher ved Orange Cyberdefense Sweden.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.