Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Ønsker seg flere dyktige kvinner til teknologibransjen

Kaja Knoph, teamleder for Beredskap og Krisehåndtering i Orange Cyberdefense, er en av talspersonene for selskapets globale initiativ Women@Orangecyberdefense. Målet er å tiltrekke flere kvinner til bransjen.

Med initiativet Women@Orangecyberdefense ønsker selskapet også å synliggjøre og styrke kvinnene i organisasjonen, blant annet gjennom globalt samarbeid, mentorprogrammer og tydeliggjøring av mulige karriereveier.

Kaja Knoph, som er teamleder for Beredskap og Krisehåndtering i Orange Cyberdefense Norge, håper at initiativet vil senke tersklene og bidra til at flere kvinner finner veien til akkurat Orange Cyberdefense.

– Teknologi-bransjen er fortsatt veldig mannsdominert. Mangfold er viktig – både når det gjelder kjønn, rase, alder og erfaring. Det er også viktig at man gir like muligheter og fordeler basert på faktiske ferdigheter og initiativ, sier hun.

Har gjort lynkarriere i Orange Cyberdefense

Ledelsen i Orange Cyberdefense Norge har troen på at balansen mellom erfarne hoder og dyktige nyutdannede er den beste oppskriften for å stille med toppet lag. I 2020 var Kaja en av dem som kom rett fra skolebenken til Orange Cyberdefense.

Kaja studerte ved IE School of Human Sciences & Technology i Madrid, hvor hun fullførte en mastergrad i cybersecurity. Hun utmerket seg under studiene, blant annet ved å havne på Deans List for sine høye akademiske resultater og bli uteksaminert som én av de to beste studentene på studiet.

Som nyutdannet startet hun i 2020 som konsulent i avdelingen for Governance, Risk & Compliance (GRC) i Orange Cyberdefense Norge. Siden den gang har hun også jobbet med nettverkssikkerhet, spesialisert seg innenfor beredskap og fått rollen som teamleder – kun to år etter ansettelsen. 

– Jeg liker utfordringer og er veldig glad for å ha kunnet gjøre en så rask karriere i Orange Cyberdefense. Jeg trives i veldig godt bransjen og synes det er herlig å kunne jobbe med kvinner fra hele verden med ulike kapabiliteter, alt fra etiske hackere og nettverksspesialister, til administrative stillinger innen HR og marketing, sier hun.

– Mangfold er nødvendig for å lykkes

Kajas rolle innebærer å lede et av selskapets team i konsulentavdelingen, med ansvar for personaloppfølging, rekruttering og tjenesteutvikling. I tillegg jobber hun tett mot markedet og fagfeltet, da hun også er ute på oppdrag hos kundene i deler av tiden. Det kan blant annet dreie seg om gjennomføring av beredskapsøvelser sammen med resten av teamet.

Det at lederen for hele Orange Group, Christel Heidelman, med over 150.000 ansatte er en kvinne, er til stor inspirasjon for Kaja i arbeidshverdagen. 

– Jeg har stor tro på mangfold, og det at kvinner får komme i lederposisjoner og inn i styrer gir en god balanse. Mangfold er en nødvendighet for å lykkes, og fører statistisk sett både til økt produktivitet, bedre resultater og lavere turnover. Jeg skulle gjerne sett at jeg hadde enda flere kvinnelige kolleger. Derfor håper jeg at initiativ som Women@OrangeCyberdefense bidrar til økt interesse og rekruttering, sier Kaja.

Bare begynnelsen

Orange Cyberdefense har stort fokus på mangfold, og arbeider målrettet for å tiltrekke seg de beste kvinnelig hodene i bransjen. Høsten 2022 dro Kaja og andre kvinner fra hele Orange Cyberdefense til Paris, hvor de fikk retorikktrening. Denne turen var et pilotprosjekt som oppsto i kjølvannet av en intern undersøkelse som kartla hva bedriftens kvinner ønsket å bli bedre på.

– Vi er fortsatt bare i starten av denne satsingen og mye av det innledende arbeidet har handlet om å identifisere områder hvor vi kan støtte og styrke kvinner i organisasjonen. Det viste seg at mange føler seg hemmet når de snakker foran folk og ser på det som et hinder for sin karrierestige, sier Kaja.

Hun understreker at dette bare er begynnelsen, og at det vil settes i gang flere lignende tiltak fremover.

– Det føles veldig riktig å være en del av dette initiativet og forhåpentligvis gjøre en forskjell. Jeg gleder meg til å være en del av endringen. Og husk; det er utenfor komfortsonen man vokser, avslutter Kaja Knoph, teamleder for Beredskap og Krisehåndtering i Orange Cyberdefense Norge.

Sjekk ut våre ledige stillinger

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.