Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Design & implementasjon

Ny sikkerhetsteknologi

Hvordan får du ut det fulle potensialet? Hvordan kan du skape synergi med din eksisterende arkitektur?

Virksomheter bruker enorme mengder penger på sikkerhetsteknologi hvert år. Mange bruker imidlertid ikke tiden og kreftene som kreves for å designe og implementere produktene riktig. Et passelig sikkerhetsnivå kan oppnås, men et stort sikkerhetspotensial forblir utilgjengelig for mange.

Vi kan det vi driver med

Ved å bruke våre teknologieksperter får organisasjoner løsningsdesign og implementeringsprosjekter som oppfyller kravene til virksomheten og IT. Relevante funksjoner er aktivert, sikkerhetsprodukter er integrert med andre teknologikomponenter, og synergier oppnås. I tillegg til høyere avkastning på investeringen ved riktig design, sikrer Orange Cyberdefense implementeringsprosjekter som går på skinner, med solid teknologi implementering og kunnskapsoverføring.

Realiser potensialet

Sikkerhet er bare relevant hvis det gir passende beskyttelsesnivå for organisasjonen, noe som sikrer virksomheten. Dette betyr at alle sikkerhetsløsninger må utformes og implementeres riktig, med hensyn til synergier og potensielle overlappinger i funksjonalitet. Med optimalisert design og fullt aktivert funksjonalitet kan bedrifter realisere det fulle potensialet og maksimere avkastningen på investeringene.

Tilfører din virksomheten verdi - ikke utfordringer

Innen design & implementering leverer Orange Cyberdefense:

  • Løsningsarkitektur 
    • Optimalisert løsningsdesign som muliggjør relevant funksjonalitet og integrasjonssynergier
  • Eksperter på sikkerhetsteknologi 
    • Med de høyeste produktsertifiseringene fra både markedsledende leverandører og banebrytende teknologier, veileder og bistår Orange Cyberdefense teknologieksperter kunder med design og implementering
  • Prosjektledelse
    • Prosjektplaner, budsjetter, mennesker og prosesser er like viktige som teknologi. Orange Cyberdefense har en solide erfaring fra å administrere tverrorganisatoriske sikkerhetsprosjekter.

 

Kontakt oss

Gjør prosjektet ditt til en suksess:

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å være i forkant, må man kjenne til hva som kommer. Og for langsiktig planlegging er det umulig å få til uten ekspertinnsikt.

Selv om cybertrussellandskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er det drevet av systemiske krefter. Å kunne lese disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, oppdagelse og respons.

Det er derfor etterretning er kjernen i alt vi gjør.

Hva våre eksperter anbefaler

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.