Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Ulike farmasøytiske selskaper har blitt utsatt for nettangrep de siste årene, men målene og metodene som benyttes varierer. Noen er hardt rammet, andre er ofre for spionasje eller krevet for løsepenger. Uavhengig av angrepet kan konsekvensene bli katastrofale for selskapet.

Blant hackergruppene som retter seg mot farmasøytisk industri, virker kinesiske aktører som mest aktive og farlige for sektoren, APT41 spesielt. Alle ser ut til å ha forbindelser med den kinesiske staten. Imidlertid er det ingen hackergrupper som er kjent for å spesifikt målrette seg mot den farmasøytiske industrien.

Den nylige kinesiske interessen for biofarmasøytisk industri må fremheves. Ulike amerikanske offentlige organisasjoner har understreket det faktum at biofarmasøytiske selskaper var blant favorittindustriene til kinesiske hackergrupper som ønsket å stjele forretningshemmeligheter, og at økende kinesiske investeringer i den amerikanske bioteknologisektoren representerte en risiko for nasjonal sikkerhet.

Last ned

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.