Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

WhatsApp og Facebook: Hvilke personlige data samles inn?

Fra 08. Februar 2021, vil Facebook ha tilgang til WhatsApp sine data. Hvilke data er dette? Og til hvilket formål? La oss se på det.

Data-deling mellom WhatsApp og Facebook

WhatsApp nærmer seg morselskapet Facebook, og bryter personvernreglene til brukerne, data som ikke var ment å dele data med Facebook. Direktemeldings-verktøyet vil gå så lang som å frata applikasjonen til enhver bruker som nekter å dele sine personlige data til Facebook, fra 08. februar 2021. Over to milliarder brukere er berørt av endringen i tjenestevilkår.

Facebook/WhatsApp: hvilke data deles?

Meldingsapplikasjonen som ble kjøpt for 19.milliarder dollar i 2019 av det sosiale nettverket Facebook indikerer, i den siste publikasjonen av de generelle bruksvilkårene, datert 04. januar 2021: “ditt telefonnummer, profilnavn, bilde, om-informasjon, sist sett informasjon og meldingsvarsler er tilgjengelige for alle som bruker tjenestene våre, selv om du kan konfigurere tjenesteinnstillinger for å administrere en viss informasjon tilgjengelig for andre brukere, inkludert bedrifter som du kommuniserer med.”

Retningslinjer for personvern fortsetter slik: “Vi samarbeider med tredjeparts-tjenesteleverandører og andre Facebook-selskaper, for å hjelpe oss med å operere, tilby, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre tjenestene våre.”

The “services” in question are mainly Facebook, Messenger (Facebook’s instant messaging system) and Instagram. The data are in particular those of account creation, namely:

De “tjenestene” det er snakk om er hovedsakelig Facebook, Messenger og Instagram. Data som hentes inn er spesielt slik som:

  • Kontaktinformasjon
  • Tilkobling og bruk (for eksempel IP-adressen)
  • Identifikasjon (inkludert profilbilde)
  • Innhold (inkludert når de er av økonomisk og finansiell karakter)
  • Personlige livshendelser
  • Eller til og med data til selskaper som kommuniserer med sine kunder og ansatte.

WhatsApp er i ferd med å bli et kommunikasjonsverktøy og en handelsplattform for selskap, som gir dem muligheten til å bruke tjenestene til Facebook-gruppen, spesielt i henhold til ordrehåndtering, økonomiske transaksjoner inkludert booking, levering og fraktvarsler.

Bruksvilkårene fastsetter også at applikasjonen fremover vil være plattformen for oppdatering av produkter og tjenester mellom kunder og selskaper, og for gjennomføring av markedsaktiviteter (noe som ofte innebærer målrettet reklame).

WhatsApp datadeling: hva er innvirkningene på personvernet ditt?

WhatsApp er en populær applikasjon, på grunn av sine krypterte ende-til-ende strømmer, lagret på brukernes enheter. Fra nå av har overtakelsen av Facebook resultert i denne store utviklingen: dataene går gjennom de andre tjenestene i selskapet. Konkret betyr dette at alle dataene vi utveksler milliarder av ganger hver dag, overalt i verden, enten det er fotografier, intime meldinger eller til og med telefonsamtaler, er innenfor Facebook sitt imperium. (se over). Løftet om å respektere brukernes personvern, som en gang ble kunngjort av WhafsApp, er nå totalt villedet.

Facebook: hva vil få WhatsApp til å forsvinne eller tjene penger?

Hva er formålet med denne bemerkelsesverdige endringen i bruksvilkår? Det kan være at Facebook ønsker å gjøre WhatsApp til en lønnsom ressurs. I likhet med Facebook og Instagram, hvis fortjenesten kommer fra målrettet reklame, vil WhatsApp som et grensesnitt for selskaper trolig gi betydelige gevinster til sine eiere.

Bruksvilkårene spesifiserer at “WhatsApp shares information globally, both internally within the Facebook Companies and externally with our partners and service providers, and with those with whom you communicate around the world, in accordance with this Privacy Policy. Your information may, for example, be transferred or transmitted to, or stored and processed in, the United States; countries or territories where the Facebook Companies’ affiliates and partners, or our service providers are located; or any other country or territory globally where our Services are provided outside of where you live for the purposes as described in this Privacy Policy”[1].

Dette noterte “tjenesteleverandører” må forstås tydelig: dette er underleverandørselskaper, også kjent som tilknyttende selskaper”. De har sannsynligvis tilgang til brukerens personlige data; i alle fall alle data de bestemmer seg for å dele som direktemelding.

A second hypothesis allows us to analyze the choice of Facebook differently. Some question the very survival of WhatsApp. Businesses and private users may not be won over by the stated objective of the new terms of use, which is to make it a commercial communication platform. The application could be subjected to the strategy of certain big enterprises, of which GAFAM [2] are not excluded, which consists of buying a competing solution to make it less attractive to its users, and ultimately to make it disappear. WhatsApp, by becoming a tool similar to Messenger, risks no longer appealing to its users who have the possibility of joining other instant chat channels such as the Signal solution, known worldwide for the attachment to respect for privacy on which it has built its strategy and development.

En annen hypotese lar oss analysere Facebook annerledes. Noen stiller spørsmål til WhatsApp sin overlevelse. Bedrifter og private brukere lar seg ikke lett lure av de nye bruksvilkårene, som er å gjøre plattformen til en kommersiell kommunikasjonsplattform.

Applikasjonen kan bli utsatt for strategien til visse store bedrifter, som GAFAM [2] ikke er ekskludert fra, som består i å kjøpe en konkurrerende løsning for å gjøre den mindre attraktiv for brukerne, og til slutt for å få den til å forsvinne. Ved å bli et verktøy som ligner på Messenger, risikerer WhatsApp å ikke lenger appellere til brukerne som har muligheten til å bli med i andre chat-kanaler som Signal (en sentralisert kryptert direktemeldingstjeneste på tvers av plattformer utviklet av den ideelle organisasjonen Signal Technology Foundation og Signal Messenger LLC). Signal-løsningen, som er kjent over hele verden for respekt av personvern som den har bygget sin strategi og utvikling på.

Facebook / WhatsApp deling: et lovlig puslespill?

Ved å bli et tvilling-verktøy for Messenger, kan appen bli en skikkelig plage når det gjelder å overholde regler [3]. Dette emnet er allerede plagsomt for Messenger og Facebook: det er faktisk nesten umulig å få et tydelig svar, eller til og med et enkelt svar når en bruker ber om informasjon, utbedring eller gir motstand. En mer problematisk praksis med hensyn til GDPR [4] er det faktum at valget som tilbys WhatsApp-brukere ikke er et valg: hvis de motsetter seg deling av deres personlige data med Facebook, vil de bli utestengt fra plattformen. Den nye oppdateringen er bekymringsfull, og kan fremkalle reaksjoner fra European Data Protection Board (EDPB).

WhatsApp oppdatering: påvirkes europeiske brukere?

On January 13, 2021, Niamh Sweeney, Director of Public Policy at WhatsApp for the EMEA (Europe Middle East Area) market responded on her Twitter account. In particular, she explains:

13.januar, 2021, svarte Niamh Sweeney, Director of Public Policy i WhatsApp for EMEA (Europa og Midtøsten-området) på sin Twitter-konto:

Det har blitt feilrapportert at WhatsApps siste oppdatering av bruksvillkår og personvernregler krever at brukere i den europeiske regionen må godta deling av data med Facebook, for reklameformål og for å fortsette å bruke tjenesten. Dette er ikke sant.” [5]

Denne uttalelsen, som ganske sikkert har som mål å berolige, reiser spørsmål.

[1] Privacy Policy Whatsapp
[2] Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
[3] Articles 13, 14 et 15 of the GDPR
[4] GDPR legislation
[5] The Twitter account of Niamh Sweeney : @NiamhSweeneyNYC

 

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.