Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Rådgivning og strategi

Utfordringer er endeløse, ressurser er begrensningen.

Sikkerhet er et lederansvar og bedriftens øverste leder er ansvarlig for sikkerheten i sin bedrift. Ledelsen avgjør hvilken risiko de er villig til å akseptere, og setter mål og retning for sikkerhetsarbeidet gjennom policyer og prosesser. Det krever at du forstår risikoviljen din, samt samsvar og forretningskrav for å finne det riktige nivået av cybersikkerhet. Hvordan planlegger du den beste blandingen av mennesker, prosesser og teknologi, for å sikre din virksomhet?

For å lykkes med sikkerhetsarbeidet kreves god sikkerhetsledelse- og styring. Våre erfarne sikkerhetsrådgivere jobber med både mennesker, prosesser og teknologi, og hjelper deg med å sikre dine informasjonsverdier med tjenester innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsopplæring og sikkerhetsvurderinger. Vi benytter anerkjente sikkerhetsstandarder, metoder og verktøy, og gir konkrete sikkerhetsråd, slik at dere enkelt kan forbedre deres sikkerhet. Vi kan bistå deg med profesjonell rådgivning for å styrke ditt forsvar.

Kontakt oss

Vi hjelper din virksomhet å forbedre sikkerheten

Våre rådgivere har lang erfaring i å jobbe sammen med virksomheter, gi ekspertråd og anbefalinger. Vi rådgir på sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsfunksjoner og -løsninger for å sikre at din virksomhet har riktig beskyttelsesnivå. Vi hjelper deg med å allokere ressursene dine i forhold til risiko, forretningsmuligheter og på tvers av sikkerhetslivssyklusen.

Planlegging betyr kontroll, kontroll betyr mindre risiko

God planlegging er kritisk. Uten riktig forberedelser risikerer selv de med beste intensjoner å mislykkes. Ved å ha et godt strukturert program og arkitektur for cybersikkerhet, kan ressurser allokeres og benyttes mest mulig effektivt. Risiko blir godt håndtert, samsvarskrav oppfylles, og forretningsmuligheter kan realiseres på en sikker måte. Samtidig må du ha innebygget fleksibilitet og beredskap til å respondere på det uventede. 

En guide for hvert steg på veien

Definer, planlegg - gjennomfør!

 

Vi hjelper deg å finne dine svakheter

Pre-definerte vurderinger; vi har tjenester med klare leveransemål som bidrar til å finne og elimenere virksomhetens svakheter

Høyere ytelse og lavere kostander

Få det beste ut av sikkerhetsbudsjettet ditt gjennom en smartere utformet sikkerhetsarkitektur og finjusterte løsninger

Vi hjelper deg å overholde lover og regler

Ingen overraskelser: Vi hjelper deg å overholde regelverk, enten det er GDPR, personvern eller ISO-standarder

Vi bistår deg til bedre sikkerhet

Uansett om du kun trenger hjelp til å komme i gang, eller du har behov for langsiktig og regelmessig rådgivning: vi er der for deg

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å kunne være i forkant av cybertrusler, må man vite hva som kommer. 

Selv om cybertrussellandskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er den generelle utviklingen drevet av kjente krefter og systemer. Å kunne forstå disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, deteksjon og respons.

Det er derfor etterretning er kjernen i alt vi gjør.

Hva ekspertene våre anbefaler

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.