Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Sikkerhetsanalyse

Sikkerhetsanalysen fra Orange Cyberdefense gir en grundig beskrivelse av sikkerhetstilstanden i deres virksomheten.
Våre erfarne sikkerhetseksperter benytter markedets beste praksis, velutviklede analyseverktøy og metoder for å vurdere deres sikkerhet.

Dette er et godt startpunkt for dem som ønsker å komme i gang med sikkerhetsarbeidet.

Kom igang med sikkerhetsarbeidet!

En sikkerhetsanalyse vil kartlegge hvor dere står i dag for å sikre deres verdier. Resultatet av analysen vil gi et solid grunnlag for å videreutvikle eller starte sikkerhetsarbeidet.

Et rådgivningsteam vil lede prosessen, og vil gjennom en intervjubasert workshop med nøkkelpersonell. Basert på funn og resultater fra intervjuene, vil rådgivningsteamet utarbeide en rapport som beskriver dagens sikkerhetsnivå og -praksis.

Rapporten vil gi konkret anbefalinger til sikkerhetstiltak, slik at dere er best mulig rustet til å forebygge og håndtere cyberangrep.

Vår metodikk er basert på anerkjente sikkerhetsstandarder og markedets beste praksis. Våre sikkerhetseksperter har bred erfaring med sikkerhetsstandarder og regelverk som ISO 27001, Normen for e-helse, GDPR, Sikkerhetsloven, NIST, PCI-DSS, CIS20.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.