Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

CISO som en tjeneste

En CISO til å gjøre alt

Cybersikkerhetsprosesser er komplekse og krever spesialiering innen faget. De fleste virksomheter (64%) følger en sikkerhetsstrategi fastsatt av styret. Denne utviklingen er svært positiv sammenlignet med tidligere. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid at denne strategiske tilnærmingen ofte bare er utilstrekkelig implementert i operasjonelle prosesser selv om viljen er der. Det er imidlertid mangel på kompetanse og arbeidskraft til å implementere strategisk sikkerhet. En CISO eller CSO spiller en nøkkelrolle, fordi dette er den rollen som det står og faller på når det kommer til utvikling, implementering og optimalisering av sikkerhetsstrategien. Få bistand fra en erfaren sikkerhetsekspert til å gjennomføre ditt sikkerhetsprosjekt, sjekk ut hva vi kan kan gjøre for deg.

 

Last ned produktark

Strategisk støtte

 • Coaching/avlastning for ledere (CxO)
 • Utarbeidelse av en sikkerhetsstrategi
 • Planlegge sikkerhets-roadmap
 • Vedlikehold og videreutvikling av ISMS/CSMS
 • Tilsyn med risikostyringsprosessen
 • Oppretting og vedlikehold av policyer
 • Implementering av en styring
 • Gjennomgang av modenhetsnivå og definisjon av målbildet (el.)

Prosjektstøtte

 • Samsvarstyring også mot leverandører
 • Støtte for å oppnå sikkerhetssertifisering
 • Veiledning av ansatte
 • Sikkerhetsmiljø
 • Ledelse av sikkerhetsprosjekter (internt/eksternt)
 • Støtte til prosjekter innen sikkerhetsspørsmål som sikkerhet
 • Prosjektledelse

Virksomhetsstøtte

 • Etablering av en sikkerhetsorganisasjon
 • Videreutvikling av sikkerhetsorganisasjonen basert på forretningsbehov
 • Implementering av ISMS/CSMS
 • Definisjon og styring av sikkerhets-KPIer
 • Støtte for å oppfylle kravene i GDPR
 • Innføring og kontroll av bevisstgjøringstiltak

Profesjonell hjelp for å få sikkerheten under kontroll

Få bistand fra en erfaren sikkerhetsekspert til å gjøre sikkerhetsprosjektet ditt til en suksess og beskytte investeringen din!

Finn ut mer om hva våre dyktige teamledere kan gjøre for deg.

Last ned produktark

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.