Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Sikkerhetskultur

For å sikre bedriften mot dagens digitale trusler kreves god sikkerhetskompetanse blant de ansatte. Et sikkerhetskulturprogram er en skreddersydd plan med målrettede sikkerhetsaktiviteter, som har til hensikt å bygge gi medarbeiderne økt sikkerhetskompetanse og styrke organisasjonens sikkerhetskultur. Orange Cyberdefense hjelper deg med sikkerhetskompetansen dere trenger.

I Orange Cyberdefense benytter vi velutviklede metoder og verktøy for å måle og styrke medarbeidernes sikkerhetskompetanse.

Våre tjenester

Et sikkerhetskulturprogram består av sikkerhetsaktiviteter:

  • E-læring
  • Bevisstgjøringskampanjer
  • Sikkerhetsworkshops
  • Foredrag
  • Phishingøvelser
  • Sikkerhetsundersøkelser
  • Sikkerhetsdemonstrasjoner

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.