Søk

Sikkerhetsopplæring

En av de største sikkerhetstruslene mot norske virksomheter er menneskelige feil og manglende sikkerhetskompetanse. Skal man lykkes med sikkerhetsarbeidet er det derfor viktig med kunnskap og forståelse for god sikkerhetspraksis og en god sikkerhetskultur. God sikkerhetsopplæring til medarbeiderne er nøkkelen for å reduserer risikoen for menneskeskapte sikkerhetsbrudd. Kunnskap gir trygghet.

Orange Cyberdefense leverer helhetlig sikkerhetsopplæring og våre sikkerhetseksperter har bred erfaring med bygging av god sikkerhetskultur. Sammen øker vi sikkerheten i din bedrift.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.