Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

En personlig, målrettet og risikovillig leder

Hvordan klarer én dame å styre Orange Cyberdefense Norge – og samtidig være en nøkkelperson i selskapets globale ledelse? Det handler om en lederstil basert på en fremoverlent personlighet og noen dyrekjøpte erfaringer fra tidlig i karrieren. Og én og annen pause for å danse ballett.     

I november 2022 tiltrådte Kaja Narum stillingen som Senior Vice President for Global Service Lines i Orange Cyberdefense, hvor hun fikk ansvaret for selskapets utvikling av administrerte tjenester på globalt nivå. Som om dette ikke var utfordrende nok, tok hun i mai 2023 også på seg rollen som interim Managing Director for Orange Cyberdefense Norge.

Hvordan kan ett enkelt menneske håndtere to såpass krevende roller samtidig? Hva slags planer har hun som skal få dette til å gå? Hvor vil hun med Orange Cyberdefense i Norge? Og hva slags lederstil har hun, som kan fungere i begge rollene? For å få svar på noe av dette har vi tatt en prat med den ambisiøse og anerkjente sikkerhetseksperten.

– Min lederstil er hvem jeg er som person. I jobben er jeg kanskje mer balansert i visse situasjoner enn jeg er hjemme, men ellers er jeg ganske lik på privaten som på jobb. Jeg er den jeg er – og det er veldig viktig for meg. Det ville vært problematisk om jeg måtte ta på meg en rolle idet jeg kom inn på kontoret, sier hun.
 

Nysgjerrighet og kalkulert risiko

For å vite noe om lederstilen til Kaja Narum gjelder det med andre ord å studere personligheten hennes. Selv trekker hun frem at hun alltid har ønsket forandringer velkommen og at hun er flink til å se muligheter. Og ikke minst at hun er villig til å ta risiko, også der andre kanskje ikke ville gjort det. Hun legger vel å merke til at det da er snakk om kalkulert risiko.

– Jeg pleier å spørre meg selv om jeg kan dø av det. Hvis svaret er nei, kan jeg gjøre det. Det er mitt personlige mantra. Jeg er også veldig nysgjerrig. Jeg elsker å lære, og det er noe jeg har hatt med meg helt siden barnehagealder. Dette er noe som gjelder like mye privat som profesjonelt. Det å lære, finne ut av ting og utvikle seg vil bare gjøre meg til en bedre person og leder, sier hun.

I en tidligere stilling fortalt en kollega at hun var et klassisk eksempel på en T-formet leder. Det vil si en som gladelig deler kunnskap og ekspertise med andre ledere på tvers av organisasjonen (den horisontale delen av T-en), samtidig som man holder seg dedikert til å optimalisere prestasjonene til sitt eget team i organisasjonen (den vertikale delen av T-en). Kaja har i tillegg en annen definisjon på hvorfor hun er en T-formet leder:

– Formen på T-en symboliserer at jeg har både dybde og bredde. Jeg har jobbet med cybersikkerhet i hele min karriere, så der har jeg dybden. Ved å tilegne meg erfaring innen ledelse over mange år har jeg også fått en bredde. Både kompetansen og lederstilen min er under stadig utvikling. For jo bredere og dypere jeg kan bli, jo mer verdi kan jeg bringe til bordet, forklarer hun.

-Men tilbake til selve personligheten din. Kan du fortelle noe om deg selv som kollegaene dine kanskje ikke vet fra før?

– Tja... Jeg veldig opptatt av mote og interiørdesign. Jeg er egentlig nattugle, men tvinges til å være morgenfugl. Også danser jeg ballett i to timer hver søndag ettermiddag.
 

Ja/nei og det store bildet

Når det kommer til å mestre to omfattende og krevende lederroller på én gang, er det kanskje ikke så overraskende at det er disponering av tid som er hennes største utfordring. Det handler mye om hva hun kan si «ja» til og ikke.

– Jeg er helt nødt til å være ganske streng på det. Spørsmålet blir hvordan jeg kan sette grenser i arbeidshverdagen min. Så min største utfordring er nok å si nei til ting på en grei og positiv måte. Det er ikke lett, sier hun.

Dette er en utfordring hun ble kjent med allerede tidlig i karrieren. Hun har nemlig jobbet for flere start-ups, hvor disponering av tid ofte er en vanlig ingrediens i hverdagen.

– Det var der jeg fikk erfaring med når man skal si ja og nei. I start-ups har man gjerne en rolle som dekker er veldig vidt felt med veldig mange ulike oppgaver. Da er man helt nødt til å prioritere hardt.

I denne perioden lærte hun også mye verdifullt av å gjøre noen feil.

– Jeg ble altfor opptatt av meg selv, og for lite opptatt av hvorfor jeg egentlig var der. Jeg måtte stille inn fokuset på hva selskapets purpose og verdier var, og hvordan jeg kunne hjelpe mine ledere med å nå sine mål. Hva som var min rolle og hva som var selve hensikten med selskapet. Det er fortsatt viktig for meg å se og forstå det store bildet.

Globale verdier med norsk touch

Det er ingen tvil om at denne dama har personlighet. Og som vi nå har lært vil denne personligheten, i kombinasjon med tidligere erfaringer og streng disponering av tid, påvirke hvordan hun vil ta fatt på oppgavene sine fremover. Dette blir veldig tydelig da vi spør om hvilke planer hun har for Orange Cyberdefense Norge fremover.

– Avdelingen i Norge er en liten del av Orange Cyberdefense globalt, men vi er et veldig sterkt og dyktig team. Denne rollen har gitt meg muligheten til å hjelpe selskapet med å stake ut en kurs og sørge for at det vi jobber med i det daglige leder oss i den retningen.

Hun forklarer også at Orange Cyberdefense Norge skal knyttes nærmere de globale verdiene i selskapet, samtidig som at hun er opptatt av å ikke miste særegenheten de har i Norge.

– Hva er det som fungerer best akkurat her? Hvordan kan vi ta større markedsandeler i Norge? For ekspansjon er et av de virkelig store fokusområdene for meg og resten av det norske teamet. Samtidig vil jeg forbedre selve fundamentet i organisasjonen, altså basisen som trengs i ethvert fungerende selskap. Å få dette på plass er en av mine nøkkeloppgaver som interim Norgessjef.  

– Skaff deg en sponsor

Med mer enn tjue års erfaring i sikkerhetsbransjen, og flere seniorroller i bransjeledende selskaper på CV-en, er det betimelig å be om et lite karrieretips eller to.

– Først og fremst vil jeg anbefale alle å finne en sponsor på arbeidsplassen. Altså ikke en mentor, men en sponsor, som for eksempel kan hjelpe deg med å avansere internt i selskapet. Det kan handle om å få en rolle i prosjekter, bytte avdeling, få lederansvar eller en forfremmelse.

Hun har forståelse for at det kan være vanskelig å finne en slik sponsor, men understreker at man noen ganger må våge seg utenfor komfortsonen.

– Start med å finne en person du liker og er en komfortabel samtalepartner. Hvis dere knytter bånd, kan det hende at hun eller han kan legge inn et godt ord for deg når anledningen byr seg? Man må tenke litt taktisk, kanskje spesielt som kvinne i en mannsdominert bransje. Men fremfor alt gjelder det å jobbe hardt, stadig utvikle seg både personlig og profesjonelt – i tillegg til å være synlig overfor de rette personene, avslutter Kaja Narum.    

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.