Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Aktiv forebygging

Et kraftig administrert system for inntrengningsdeteksjon og -forebygging (IDS/IPS)

Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS) kan beskytte mot dagens mest dynamiske og sofistikerte trusler, men teknologien alene er ikke nok – den må skreddersys til forretningsmiljøet, monitoreres nøye og oppdateres strengt. Vår Managed IDS/IPS-tjeneste løser disse utfordringene ved å konfigurere enheter på beste måte for å bedre forsvare kritiske eiendeler, opprettholde tilgjengelighet og sikre samsvar.

A three-part managed service:

 

Plattform

Basert på McAfee IDS/IPS-sensorer, for å forhindre unormal oppførsel eller innhold ved å monitorere nettverksflyt

 

Security policy

Customized and regularly reviewed to make the detection more and more effective

 

Management of alerts

From alerts reported on-line, to alerts qualification and analysis by our experts

Key benefits

Reduce risk

Expert IDS/IPS configuration, management and monitoring with immediate response to any issues lowers the risk of business disruption.

Beskytter din merkevare

 

Kontinuerlig proaktiv IDS/IPS-overvåking bidrar til å beskytte virksomheten din mot angrep – beskytter inntekter, kundelojalitet og merkevareomdømme.

Fokuser på virksomheten din

Ved å overlate sikkerhet til eksperter med over 25 års erfaring, kan ditt tekniske team fokusere på kjernevirksomheten i virksomheten.

Access to scarce expertise

Our engineers are security-cleared and have the highest industry accreditations; their single-minded focus will keep your business secure.

For mer informasjon vennligst kontakt oss! Våre eksperter er klare til å svare på dine spørsmål.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.