Søk

Drift og support

Slutt å jage "tickets" og bekjempe branner.

Vi optimaliserer drift og støtte for virksomhetens sikkerhetsteknologi. La oss hjelpe deg å gå fra reaktiv til proaktiv!

Mange mislykkes i å drive sikkerhetsteknologien sin med det som kreves. Dette fører til uønsket nedetid, sikkerhetssårbarheter og dårlig brukeropplevelse. 

Vi har høyeste partnerstatus hos mange teknologipartnere noe som gir oss best responstid, og våre kunder er alltid prioriterte.

Kontakt oss gjerne for å identifisere dine behov for hjelp til drift og support.

Kontakt oss

Livssyklusstyring er nøkkelen til teknologiverdi

Administrasjon av sikkerhetsteknologi trenger ofte en stor grad av proaktivitet og struktur rundt for å være effektiv. Uten riktige endringskontroller kan det oppstå uventede hull i beskyttelsesbarrierene, noe som muliggjør uønsket tilgang eller datalekkasje. Moderne sikkerhetsprodukter er ikke one-size-fits-all, eller enkeltfunksjonsverktøy. Tvert imot er de ofte utstyrt med avanserte funksjoner, som er avhengige av maskinlæring og kunstig intelligens for kontinuerlig forbedring. Dette øker kravene til vedlikehold og drift av produktene. De må konstant overvåkes og innstilles for å gi den beste beskyttelsen. Siden de ofte tilbyr forretningskritiske funksjoner, må de også ha høy tilgjengelighet. Nedetid må forebygges, og raskt håndteres dersom det skulle oppstå.

Minimerer nedetid, optimale resultater

Organisasjoner med effektiv drift av sin sikkerhetsinfrastruktur kan oppnå ønsket sikkerhets- og beskyttelsesnivå. De minimerer nedetid med avansert og rask støtte for uventede problemer. De opptrer proaktivt i motsetning til reaktivt, forhindrer hendelser og øker avkastningen på investeringen.

Våre SOC-er gir deg trygghet

Orange Cyberdefense opererer SOC- og støttefunksjoner, med ledende sikkerhetsekspertise som betjener dine produkter proaktivt og forhindrer nedetid. Ved hendelser gir de deg ekspertråd basert på dyp produktkunnskap og erfaring fra mange ulike kundemiljøer.

Orange Cyberdefense tilbyr følgende serviceelementer innen dift og support:

  • Administrerte sikkerhetstjenester 
    • Tjenester designet for effektiv forebygging, inkludert neste generasjons endepunktadministrasjon og sårbarhetsadministrasjon
  • Vedlikehold og drift 
    • Driftstjenester for ledende sikkerhetsteknologiplattformer
  • Support 
    • 24×7 supporttjenester for å effektivt håndtere produktfeil eller hendelser
Kontakt oss

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å være i forkant, må man kjenne til hva som kommer. Og for langsiktig planlegging er det umulig å få til uten ekspertinnsikt.

Selv om cybertrussellandskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er det drevet av systemiske krefter. Å kunne lese disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, oppdagelse og respons.

Det er derfor etterretning er kjernen i alt vi gjør.

Hva våre eksperter anbefaler

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.