Søk

WOMEN@OrangeCyberdefense

 

Likeverd, mangfold og inkludering som en del av vårt DNA

I Orange Cyberdefense har vi opprettet et globalt nettverk på tvers av hele organisasjonen kalt WOMEN@OrangeCyberdefense. Formålet er å øke synligheten rundt våre mange dyktige kvinnelige kolleger og skape et sterkt fellesskap som kan bidra til å fremme likeverd, mangfold og inkludering i alle deler og på alle nivåer i organisasjonen.

WOMEN@OrangeCyberdefense er et åpent forum for alle kvinner i Orange Cyberdefense som ønsker å bli utfordret, nettverke med andre kvinner på tvers av organisasjonen eller veilede yngre kvinnelige kolleger.
 

Skap et attraktivt og inspirerende arbeidsmiljø

Gjennom WOMEN@OrangeCyberdefense ønsker vi å gi alle våre kvinnelige kolleger en bedre mulighet til å oppfylle sine ambisjoner og utnytte sitt fulle potensial. Som selskap ønsker vi hele tiden å kunne utfordre, inspirere og anerkjenne alle våre ansatte og skape et attraktivt arbeidsmiljø der kvinner trives. Vi har stor tro på at mennesker som har mulighet til å utvikle og forbedre sine faglige ferdigheter i et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, er gladere, mer motiverte og trives mye bedre. For oss er dette grunnlaget for en sterk kultur og samhold på tvers av organisasjonen og vi er overbevist om at det har en positiv effekt på resultatene vi skaper og oppnår sammen. Vi tror vi har en flott arbeidsplass som har mye å tilby kvinner. Dessverre er det mange kvinner som ikke har oppdaget oss – ennå! Men vi er fast bestemt på å endre det, fordi vi ønsker å kunne tiltrekke mange flere talentfulle kvinner til Orange Cyberdefense inn i fremtiden. I artiklene under kan du bli kjent med noen av våre mange talentfulle kvinner og lære mer om arbeidet deres og hvordan det er å være en kvinne som jobber med Cyber Security i IT-bransjen – sett fra deres perspektiv.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.