Søk

Orange Cyberdefense ble gasellebedrift i 2021

Gaseller er en prestisjefylt titulering og ikke minst utmerkelse av bedrifter som opplever betydelig vekst.

Det er avisen Dagens Næringsliv som årlig vurderer alle landets bedrifter etter lønnsomhet og omsetningsvekst de siste fire år, og de raskest voksende og mest vellykkede blir utnevt til Gaseller. Orange Cyberdefense er kåret til Gaselle i 2021, og er dermed med på denne listen for første gang.

Viktig utmerkelse

Dette er en viktig utmerkelse for oss som gir en ekstra motivasjon for videre utvikling av selskapet. Vi setter stor pris på alle våre ansatte som til tross for krevende tider gjør en fantastisk innsats, og vi er skikkelig stolte over utviklingen vi har hatt til nå. Utmerkelsen kommer som en bekreftelse på at det vi gjør, det gjør vi riktig! 

Langsiktig perspektiv

Orange Cyberdefense har et langsiktig perspektiv. Vi vil gi våre kunder den beste cybersikkerhets- kompetansen, produktene og tjenestene i markedet. Vi ser for oss stor vekst i årene som kommer blant annet gjennom videreutvikling av porteføljen og rekruttering av flere dyktige ansatte. Teamet vårt – globalt og lokalt – jobber målrettet sammen hver eneste dag så vi kan fortsette å bygge et tryggere digitalt samfunn.

Hva skal til for å bli en Gaselle?

Det er avisen Dagens Næringsliv som står bak kåringen av Gasellebedriftene. Kåringen er en årlig begivenhet, og helt siden 2003 har landets mest fremgangsrike bedrifter blitt kåret. Det er flere kriterier for å kunne oppnå Gasellestatus. Blant annet må bedriften minst ha doblet omsetningen i løpet av de siste fire år. Samtidig kan den ikke ha hatt negativ vekst i noe enkelt år og det akkumulerte driftsresultatet i perioden må ha vært positivt.

Gasellebedriftene har det Dagens Næringsliv omtaler som ekstrem vekst, og bare en liten brøkdel av landets bedrifter oppnår å bli Gaselle. Disse bedriftene har i følge avisen en voldsom betydning for norsk økonomi. Blant annet står de for en stor del av den samlede sysselsettingsveksten i norsk næringsliv, og også for en stor del av omsetningsøkningen.

Kriterier for gaseller

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Vært aksjeselskap

Kilde: Dagens Næringsliv, 2021

Vi er stolte av å ha kommet på listen, og tar dette med som motivasjon for å fortsette det gode arbeidet framover.

Kontakt oss

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.