Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense styrker GRC-teamet og ansetter CyberSOC Manager

Orange Cyberdefense Norge AS fortsetter veksten og ansetter enda en senior sikkerhetskonsulent til GRC-teamet. I tillegg har den nye CyberSOC-en fått en leder.

Orange Cyberdefense har i dag 14 CyberSOCer fordelt over hele verden. Dette er etterretningsbaserte sentre som driver med sikkerhetsovervåking og hendelseshåndtering på globalt og lokalt nivå. Når den 15. CyberSOCen nå skal etableres i Norge, vil Orange Cyberdefense også kunne tilby disse tjenestene spesielt spisset mot det norske markedet.

Den nye CyberSOCen vil på mange måter bli en forlengelse av den nordiske CyberSOCen, men skal primært håndtere norske kunder og kontrakter. Den vil også huse Orange Cyberdefense Norge sitt CSIRT-team, som bistår norske kunder ved alvorlige sikkerhetshendelser – døgnet rundt.

Mannen som har fått ansvaret for å lede storsatsingen er Terje Øvreberg, som nå tiltrer stillingen som CyberSOC Manager. Han skal bidra til å etablere og bygge opp det som skal bli Norges beste team innen detektering, overvåking og hendelseshåndtering.

– En av Terjes mange styrker er hans solide erfaring med ledelse av tekniske team. I rollen som manager for vår nye CyberSOC blir han en viktig brikke i arbeidet med å tilby et solid etterretningstilbud som er spesielt rettet mot det norske markedet, sier Thomas Kronen, Norgessjef i Orange Cyberdefense.

Samtidig er Ola Saxvik ansatt som Senior Security Consultant i GRC-teamet i Orange Cyberdefense Norge. Ola har mer enn ti års erfaring med gjennomføring av revisjons- og rådgivningsoppdrag knyttet til governance, risk og compliance i offentlig sektor. Han kommer nå fra stillingen som seniorkonsulent innen GRC og Cybersecurity i TietoEvry, og har i tillegg bakgrunn som internrevisor i Forsvarsdepartementet.

GRC er en forkortelse for Governance, Risk and Compliance, noe som i praksis innebærer strategisk rådgivning overfor kunder. Det kan dreie seg om hvordan kunden skal forholde seg til lover og regler, hvordan de skal være compliant innen reglene for sin bransje, eller hvordan de sikrer sine digitale verdier på best mulig måte. GRC er ofte første steg i strategien som skal ligge til grunn for sikkerhetsinfrastrukturen i en virksomhet.

– GRC er et område som blir stadig viktigere for enhver virksomhet – uavhengig av bransje og størrelse. Det gjør også at vi stadig utvider vårt GRC-team med nye ressurspersoner. Med Ola på laget får vi en dyktig konsulent med betydelig erfaring innen fagområdet, sier Thomas Kronen, Norgessjef i Orange Cyberdefense.

Se våre ledige stillinger

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.